Forside  >>  Aktuelt >>

Tusen takk

Tusen takk of god gul 2023

2023 har vært et fantastisk lærerikt år og som ga Deborah en bekreftelse på et livslangt arbeid, for bedre psykisk helse i befolkningen. Vi fikk også sagt høyt at NOK er NOK.

Tusen takk til:

 • Deg som har kjøpt Tutu
 • Deg som er fastgiver
 • Deg som har gitt et enkeltbidrag
 • Deg som har gitt via Benevity (donasjonsprogram for bedrifter)
 • Våre nye bekjentskaper og samarbeidspartnere
 • Loggen Kystlag for nye lokaler og videre samarbeid
 • Rådet for psykisk helse for samarbeid og hjelp til søknader
 • Arrangørene av Frivilligbørs
 • Sveen&Emberland for donasjon av Tutu-bøker
 • Viken Fiber for hjelp til god løsning, som ga en besparelse på nesten 30.000 kr.
 • Deg som har invitert oss til foredrag og forelesninger

Ja, TUSEN TAKK til alle som støtter oss ved å dele vårt arbeid, heier på oss og løfter oss frem!

Uten dere, ingen oss!

Vi har sendt flere søknader til prosjekter i samarbeid med Rådet for psykisk helse, fått nye samarbeidspartnere, spisset vår kommunikasjon, skrevet artikler, holdt kurs, fått et større nettverk i Tønsberg og Færder, holdt foredrag for foreldre, håndballspillere og elever på videregående og gjort pilotprosjekt i barnehage.

Her er en kort oppsummering:

I 2024 fortsetter vi å jobbe for vårt formål som er å løfte individet og realisere den enkeltes potensial, gjennom verktøy og teknikker til selvhjelp.

Vi skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til selv å håndtere sine livsutfordringer og bidra til økt opplevelse av livsmestring. Dette trenger vi i samfunnet og verden nå.

Din støtte er med på å gjøre en forskjell for voksne og barn og unges helse og oppvekst!

Vi ønsker dere en fredfull julehøytid og et magisk godt nyttår!

Og gleder oss til et fantastisk 2024 – med flere resultater, utviklingsprosjekter, oppmerksomhet i media, og ikke minst flere faste givere som kan være med oss å løfte arbeidet frem i samfunnet.

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter