Om Deborah Borgens Stiftelse

Deborah Borgens Stiftelse ble opprettet den 24. juni 2022 og er en ideell organisasjon. 

Vårt mål er å øke kompetansen og kvaliteten på tjenester som påvirker barn, unge og voksnes psykiske helse.

Det er en gripende historie og en lang vei, som ligger til grunn for opprettelsen av stiftelsen.

Les historien

Våre hjertesaker

Vi har to hjertesaker som er viktig for oss, og som har vårt fulle fokus.

Den ene hjertesaken er å bidra til å endre dagens behandlingstilbud innenfor psykisk helse.

Den ene hjertesaken er å bidra til å endre dagens behandlingstilbud innenfor psykisk helse.

Det skal ikke være slik at pasienten må være syk på «riktig» måte for å få hjelp, eller at helsepersonell ikke har den støtten og de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte.

Vi må sørge for at de som jobber med og har ansvar for andres psykiske helse, direkte eller indirekte, er gode og trygge fagfolk. Fagfolk med god menneskekompetanse – de som gir mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått, samtidig som de gir mennesker verktøy for selvledelse og selvhjelp.

Helsevesenet og psykiatrien må være tilpasset de som trenger hjelp, og de som skal hjelpe må ha den nødvendige menneskekompetansen som trengs. I tillegg må de ha et godt system for selvivaretakelse og egen refleksjonspraksis.

Ved å løfte og styrke den som skal hjelpe – den gode hjelper – skaper vi bærekraft i helsevesenet.

Det skal ikke være slik at pasienten må være syk på «riktig» måte for å få hjelp, eller at helsepersonell ikke har den støtten og de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte.

Vi må sørge for at de som jobber med og har ansvar for andres psykiske helse, direkte eller indirekte, er gode og trygge fagfolk. Fagfolk med god menneskekompetanse – de som gir mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått, samtidig som de gir mennesker verktøy for selvledelse og selvhjelp.

Helsevesenet og psykiatrien må være tilpasset de som trenger hjelp, og de som skal hjelpe må ha den nødvendige menneskekompetansen som trengs. I tillegg må de ha et godt system for selvivaretakelse og egen refleksjonspraksis.

Ved å løfte og styrke den som skal hjelpe – den gode hjelper – skaper vi bærekraft i helsevesenet.

Vår andre hjertesak, er barn og unges oppvekst og utdanning.

Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Vi ønsker å bidra til endring av utdanningssystemet, slik at den viktigste kunnskapen de får med seg, er kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker. 

De må lære om sammenhenger mellom følelser, tanker og handlinger. De skal lære å sette seg mål, håndtere livets motgang og medgang, og samtidig få med seg gode mestringserfaringer når det gjelder lesing, skriving og regning. Ferdigheter de så klart også trenger i det vi ser for oss som «den menneskeorienterte utdanningen».

Kort oppsummert vil vi bidra til å endre behandlingstilbudet og utdanningssystemet, slik at disse viktige samfunnsinstitusjonene er kvalifisert for fremtiden.

Vi brenner for å løfte mennesker!

Ansvarsområde:
Helse og omsorg, rus- og psykiatrifeltet, barnevern, beredskap og nødetater, samt kriminalomsorgen

Ansvarsområde:
Oppvekst og utdanning

Ansvarsområde:
Spesialkurs: Fra vold til et liv i trygghet

Ansvarsområde:
Administrasjon og IT

Vedtekter og styret

Her finner du vedtektene til Deborah Borgens Stiftelse (PDF).

Dette er styret i Deborah Borgens Stiftelse:

Styreleder: Deborah Borgen

Styremedlemmer: Stian Borgen, Cecilie Stenhaug, Dorothee Tettweiler og Jeanette Bredsten.