Om Deborah Borgens Stiftelse

Deborah Borgens Stiftelse er en ideell organisasjon. Stiftelsen bidrar med kunnskapsutvikling, praksisutvikling, tjenestestøtte og formidling til alle som jobber med barn, unge og voksne.

Vårt formål er å øke kompetansen og kvaliteten på tjenester som er med å påvirke barn, unge og voksnes psykiske helse.

Ansvarsområder

Psykisk helse, rus og psykiatri 
Deborah Borgen
deborah@deborahborgensstiftelse.no

Spesialkurs: Fra vold til et liv i trygghet
Dorothee Tettweiler
dorothee@deborahborgensstiftelse.no


Oppvekst og utdanning

Cecilie Stenhaug
cecilie@deborahborgensstiftelse.no

DB-System®

Deborah Borgen har gjennom 24 år bygget et system for at mennesker skal få et verktøy i livet til selvhjelp, egen ledelse og mestring.

Filosofien og teknikkene er i dag registrert under varemerket DB-System®. Det er et vitenskapelig dokumentert system, og stiftelsen skal bygge videre på denne filosofien og det forskede arbeidet.

Stiftelsen skal sette fokus på å få DB-System® tilgjengelig innen psykisk helse og rus, helse og omsorg, barn og unges utdanning og utvikling, samt initiere og drive videre forskning på sitt felt.

DB-System® består av forelesninger om sammenhenger mellom hjerne, kropp og sinn, og hvordan vi kan bruke kognitive teknikker i dyp meditasjon (SIM).

Systemet er en kombinasjon av meditasjon, avspenning, mental trening, bevissthetstrening, og kognitive teknikker, samtidig som det er et verktøy for egen utvikling med enkle og effektive teknikker til å håndtere de ting vi møter i livet.

Dette gir en trening av hjernen som gjør at du kan bruke teknikkene selv etter kurs, uten behov for veiledning. Teknikkene er tematisk tilpasset, som betyr at du bruker de til det du trenger; arbeid med mål, mental forberedelse, endringsprosesser eller relasjonsarbeid.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på effekten av systemet. Dette har ført til tre vitenskapelige publiseringer.

Historien

Deborah Borgens Stiftelse ble opprettet den 24. juni 2022 og er en ideell organisasjon. 

Det er en gripende historie og en lang vei, som ligger til grunn for opprettelsen av stiftelsen.

Les historien her

Vedtekter og styret

Her finner du vedtektene til Deborah Borgens Stiftelse (PDF).

Dette er styret i Deborah Borgens Stiftelse:

Styreleder: Deborah Borgen

Styremedlemmer: Stian Borgen, Cecilie Stenhaug, Dorothee Tettweiler og Jeanette Bredsten.