Om Deborah Borgens Stiftelse

Deborah Borgens Stiftelse er en ideell organisasjon, og er under etablering. Vi jobber nå med å få alt på plass og gleder oss til alt vi skal gjøre!

På denne siden vil vi legge informasjon om styret, vedtekter, DB-System® og historien til stiftelsen.

Vår logo – vår filosofi

Symbolet i logoen til Deborah Borgens Stiftelse, er formet som en sommerfugl.

Den viser vår visjon om å forandre de samfunnsutfordringer vi står ovenfor i dag. 

Sommerfuglen er en metafor for forvandling – en metafor for menneskets mulighet til en dyp og varig indre forandring.

For å få til denne forvandlingen, må vi skape bedre og mer bærekraftige løsninger i samfunnet. Da er den viktigste ressursen i dette arbeidet, ressursen som bor i hvert enkelt menneske.

Fargen er grønn og representerer håp og kjærlighet. Symbolet er også formet som et hjerte, som forteller at empati må frem for å skape forståelse, samarbeid og forandring.

Symbolet er også formet som to hender som løfter. Vi vil hjelpe og løfte individer frem, og skape trygghet og mestring.

I stiftelsens symbol finner vi hele vår filosofi – det innehar alt, i flere dimensjoner. 

DB-System®

Kort tekst +  Linke til om DB-System® – publisert som aktuelt?

Historien

Grunnlagt Historie  (link til evt. lengere historie/artikkel om Waltraud  – Aktuelt

Vedtekter

Vedtektene til Deborah Borgens Stiftelse