«Jeg har sett mennesker endre det mest utrolige, og jeg har selv erfart å gå fra et liv med traumer til et liv som er trygt og godt.

Noe mer magisk enn det, skal man lete lenge etter.»

Deborah Borgens Stiftelse vil ...

Psykiske lidelser er den største samfunnsutfordringen vi har i dag. Flere og flere sliter så mye at de ikke en gang orker å leve mer. Selvmordsraten går opp, og vi kan også nevne PTSD, angst, depresjon og atferdsproblematikk.

Å streve psykisk er vondt og vanskelig for de det gjelder, samtidig som det gir store økonomiske og tidvis voldelige konsekvenser for samfunnet. Psykiske lidelser er også de lidelsene som koster samfunnet mest penger, da både med tanke på tapte leveår og tap av livskvalitet (Helsedirektoratet, 2015). Penger som kunne blitt brukt på å skape løsninger som er bra for mennesker, dyr og verden for øvrig.

Dette vil vi gjøre noe med!

Det viktigste vi kan gjøre ...

Det viktigste vi kan gjøre er derfor å ta tak i utfordringene med psykiske lidelser og uhelse. Vi må legge vekt på å fremme god psykisk helse i befolkningen, jobbe med forebygging, og samtidig gi mennesker som strever den hjelpen de trenger.

For å få til dette er det viktig å gi mennesker det de ikke har fått for å bli trygge: positive relasjoner, opplevelse av støtte, omsorg, anerkjennelse og tilhørighet. Samt verktøy til å håndtere følelser, tanker og erfaringer vi har gjort oss gjennom livet.

Vi må også sørge for at de som jobber med og har ansvar for andres psykiske helse, direkte eller indirekte, er gode og trygge fagfolk. Fagfolk med god menneskekompetanse – som gir mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått, samtidig som de gir mennesker verktøy for selvledelse og selvhjelp.

Dette tar vi tak i!

Slik gjør vi det

I dag vet vi mer om hvordan vi fungerer som mennesker, og hvordan vi kan jobbe med å fremme god helse i befolkningen. Vi vet mer om sammenhenger mellom følelser, tanker og handlinger, og hvordan ulike sykdomsforløp, ulike miljøbetingelser og livsvalg henger sammen.

Vi vet at negative livserfaringer og en trøblete bagasje, IKKE nødvendigvis betyr at vi må få en trøblete fremtid. Vi kan endre på vår forståelse av det som har vært vanskelig. Og slik skape oss et godt liv.

Deborah Borgen har bygget et system for at mennesker skal ha verktøy i livet – til selvledelse, selvhjelp og mestring. Filosofien og teknikkene er registrert under varemerket DB-System®. Det er et vitenskapelig dokumentert system, og stiftelsen bygger på denne filosofien og det forskede arbeidet som allerede er gjort.

Deborah Borgens Stiftelse gjør teknikkene og systemet tilgjengelig i viktige samfunnsinstitusjoner. 

Vi bidrar med rådgivning, tjenestestøtte, videre forskning, undervisning og formidling for å gjøre dette systemet tilgjengelig og praksisvennlig for de som jobber med mennesker.

Slik bidrar vi til kunnskapsutvikling, samt å øke kompetanse og kvaliteten på tjenester som påvirker barn, unge og voksnes psykiske helse.

Slik tar vi tak i vår største samfunnsutfordring!

Du kan bidra på mange måter ...

Det er mange måter du kan hjelpe oss i dette arbeidet. Ikke bare økonomisk, men også ved å dele informasjon, komme med ideer, ta en sertifisering, inviter oss til å holde foredrag, eller skriv om oss i sosiale medier.

Har du en god ide, ta kontakt. Kanskje vi kan få til noe sammen?

En av ideene vi har fått inn, har ledet til Tutu og Det Magiske Rommet – Et spesialhefte for 4-åringen. Dette er et godt tiltak for å fremme god psykisk helse hos barna (og de voksne). Så følg ideene dine og ta kontakt!

Det er mye som skjer i verden i dag, og en rask titt på nyhetsbildet kan gjøre at vi blir litt motløse. Da er det viktig å fokusere på det vi kan bidra med!