«Jeg har sett mennesker endre det mest utrolige, og jeg har selv erfart å gå fra et liv med traumer til et liv som er trygt og godt.

Noe mer magisk enn det, skal man lete lenge etter.»

Deborah Borgen signatur

Deborah Borgens Stiftelse

For oss er psykisk helse det viktigste vi kan jobbe med. Psykisk helse handler om hvordan du oppfatter deg selv og andre, hvordan du har det i hverdagen og hvordan du takler utfordringer.

Å streve psykisk er vondt og vanskelig for de det gjelder, samtidig som det gir store økonomiske og tidvis voldelige konsekvenser for samfunnet.

Det viktigste vi som Stiftelse kan gjøre, er derfor å ta tak i utfordringene med psykiske lidelser og uhelse. Vi må legge vekt på å fremme god psykisk helse i befolkningen, jobbe med forebygging, og samtidig gi mennesker som strever den hjelpen de trenger.

Dette gjør vi ved å bruke vårt endringsverktøy – DB-System®.

Våre hjertesaker

Vi har to hjertesaker som er viktig for oss, og som har vårt fulle fokus.

Den ene hjertesaken er å bidra til å endre dagens behandlingstilbud innenfor psykisk helse.

Det skal ikke være slik at pasienten må være syk på «riktig» måte for å få hjelp, eller at helsepersonell ikke har den støtten og de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte.

Vi må sørge for at de som jobber med og har ansvar for andres psykiske helse, direkte eller indirekte, er gode og trygge fagfolk. Fagfolk med god menneskekompetanse – de som gir mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått, samtidig som de gir mennesker verktøy for selvledelse og selvhjelp.

Helsevesenet og psykiatrien må være tilpasset de som trenger hjelp, og de som skal hjelpe må ha den nødvendige menneskekompetansen som trengs. I tillegg må de ha et godt system for selvivaretakelse og egen refleksjonspraksis.

Den ene hjertesaken er å bidra til å endre dagens behandlingstilbud innenfor psykisk helse.

Det skal ikke være slik at pasienten må være syk på «riktig» måte for å få hjelp, eller at helsepersonell ikke har den støtten og de ressursene de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte.

Vi må sørge for at de som jobber med og har ansvar for andres psykiske helse, direkte eller indirekte, er gode og trygge fagfolk. Fagfolk med god menneskekompetanse – de som gir mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått, samtidig som de gir mennesker verktøy for selvledelse og selvhjelp.

Helsevesenet og psykiatrien må være tilpasset de som trenger hjelp, og de som skal hjelpe må ha den nødvendige menneskekompetansen som trengs. I tillegg må de ha et godt system for selvivaretakelse og egen refleksjonspraksis.

Vår andre hjertesak, er barn og unges oppvekst og utdanning. Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst.

Vi ønsker å endre utdanningssystemet, slik at den viktigste kunnskapen de får med seg, er kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker. 

De må lære om sammenhenger mellom følelser, tanker og handlinger, slik at de kan sette seg mål, håndtere livets motgang og medgang, og samtidig, få med seg gode mestringserfaringer når det gjelder lesing, skriving og regning. Ferdigheter de så klart også trenger i det vi ser for oss som «den menneskeorienterte utdanningen».

Kort oppsummert vil vi bidra til å endre behandlingstilbudet og utdanningssystemet, slik at disse viktige samfunnsinstitusjonene er tilpasset den tiden vi lever i.

Du kan bli vår støttespiller

Det er mange måter du kan hjelpe oss i dette arbeidet. Ikke bare økonomisk, men også ved å dele informasjon, komme med ideer, ta en sertifisering, inviter oss til å holde foredrag, eller skriv om oss i sosiale medier.

Har du en god ide, ta kontakt. Kanskje vi kan få til noe sammen?

En av ideene vi har fått inn, har ledet til Tutu og Det Magiske Rommet – Et spesialhefte for 4-åringen. Dette er et godt tiltak for å fremme god psykisk helse hos barna (og de voksne). Så følg ideene dine og ta kontakt!

Det er mye som skjer i verden i dag, og en rask titt på nyhetsbildet kan gjøre at vi blir litt motløse. Da er det viktig å fokusere på det vi kan bidra med!