«Jeg har sett mennesker endre det mest utrolige, og jeg har selv erfart å gå fra et liv med traumer til et liv som er trygt og godt.

– Vi har alle et potensial for endring.»

Deborah Borgen signatur

Drømmen om en stiftelse

Jeg har i mange år snakket høyt om drømmen om et senter eller en stiftelse, der vi kan løfte og spre DB-System® inn i samfunnet.

Hjertet mitt ligger nært til psykisk helse og rus, og barn som vokser opp i utrygghet og uvisshet. Dette var noe jeg selv kjente på i min oppvekst.

Les mer om drømmen

Deborah Borgens Stiftelse

I dagens samfunn er det et stort fokus på å ha en bærekraftig utvikling. Da er det viktig at vi husker på at det til syvende og sist er mennesket – individet – som er den bærende kraft. 

Vårt formål er å styrke og løfte individet og realisere den enkeltes potensial, gjennom verktøy og teknikker til selvhjelp. Vi vil bidra til å gjøre den enkelte i stand til selv å håndtere sine livsutfordringer og bidra til økt opplevelse av livsmestring.

Stiftelsen vil legge vekt på å fremme god psykisk og mental helse i befolkningen, jobbe med forebygging, og samtidig gi mennesker som strever den hjelpen de trenger.

Dette arbeidet gjør vi med vårt endringsverktøy DB-System®

Vi vil bidra til å endre behandlingstilbudet og utdanningssystemet, slik at disse viktige samfunnsinstitusjonene er tilpasset den tiden vi lever i.

Du kan bli vår støttespiller

Sammen kan vi gjøre noe med vår tids største samfunnsutfordring – psykiske lidelser og uhelse.

Det er mye som skjer i verden i dag, og en rask titt på nyhetsbildet kan gjøre at vi blir litt motløse. Da er det viktig å huske på at ingen kan klare alt alene, men ved å ta tak sammen kan vi få til mye! 

Du kan være med å støtte et arbeid som løfter det enkelte individ, og fremmer god psykisk og mental helse i samfunnet.

Vi brenner for å løfte mennesker!

Deborah Borgen

Deborah Borgen

Da jeg møtte veggen og ble alvorlig syk, hadde jeg også en nær-døden-opplevelse, som gjorde at jeg så alt det min mormor hadde snakket om.

Det ligger en kraft dypt i mennesket, som vi på en bevisst måte kan bruke i våre liv. Jeg så en ny måte å fungere på og at vi alle har ressurser til å skape et godt liv for oss selv og andre.

Cecilie Stenhaug

Cecilie Stenhaug

Jeg ble kjent med Deborah og hennes filosofi, da jeg studerte pedagogikk i Trondheim. Jeg var ikke i tvil om at det var dette arbeidet jeg ville bruke resten av livet mitt på.

Grunnen er, at jeg brenner for to ting: det ene er å gi barn og unge en god start i livet. Det andre er å endre utdanningssystemet til en mer menneskeorientert utdanning.

Dorothee Tettweiler

Dorothee Tettweiler

Jeg møtte Deborah via et prosjekt i Trondheim kommune, og jeg bare visste at dette arbeidet var noe verdifullt og unikt, som jeg ønsket å ta del i. Da stiftelsen ble et faktum var jeg ikke i tvil.

Endelig kunne jeg bidra med min kunnskap og min glød, til å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv.

Jeanette Bredsten

Jeanette Bredsten

Uten DB-System® og de teknikkene for endring som jeg fikk, er jeg sikker på at jeg ville vært en del av statistikken over depresjon, stress, utbrenthet …

Jeg brenner for å få dette systemet inn i samfunnet – det forbygger, samtidig som det behandler årsaker – ikke kun symptomer. Vi må ut av rundkjøringene!