Gi en gave og få en gave  >>>

NOK er NOK

Deborah Borgen forteller sin historie, og hvorfor hun må sette ned foten og si NOK er NOK.

Hun har jobbet med å hjelpe mennesker i mer enn 30 år, og nå tar hun fighten med det etablerte systemet gjennom Deborah Borgens Stiftelse.

Vi kan ikke lenger sitte stille å se på en utvikling som går i feil retning, og som faktisk går utover menneskers ve og vel og hele vår velferd.

Vi må tørre å si STOPP til en utvikling, vi ikke vil se!

«Jeg har sett mennesker endre det mest utrolige, og jeg har selv erfart å gå fra et liv med traumer til et liv som er trygt og godt.

– Vi har alle et potensial for endring.»

Deborah Borgen signatur

Deborah Borgens Stiftelse

I dagens samfunn er det et stort fokus på å ha en bærekraftig utvikling. Da er det viktig at vi husker på at det til syvende og sist er mennesket – individet – som er den bærende kraft. 

Vårt formål er å styrke og løfte individet og realisere den enkeltes potensial, gjennom verktøy og teknikker til selvhjelp. Vi vil bidra til å gjøre den enkelte i stand til selv å håndtere sine livsutfordringer og bidra til økt opplevelse av livsmestring.

Stiftelsen vil legge vekt på å fremme god psykisk og mental helse i befolkningen, jobbe med forebygging, og samtidig gi mennesker som strever den hjelpen de trenger.

Dette arbeidet gjør vi med vårt endringsverktøy DB-System®, som setter den nye globale tenkningen om psykisk helse i system.

Vi vil bidra til å endre behandlingstilbudet og utdanningssystemet, slik at disse viktige samfunnsinstitusjonene er kvalifisert for fremtiden.

Du kan bli vår støttespiller

Sammen kan vi gjøre noe med vår tids største samfunnsutfordring – psykiske lidelser og uhelse.

Det er mye som skjer i verden i dag, og en rask titt på nyhetsbildet kan gjøre at vi blir litt motløse. Da er det viktig å huske på at ingen kan klare alt alene, men ved å ta tak sammen kan vi få til mye! 

Du kan være med å støtte et arbeid som løfter det enkelte individ, og fremmer god psykisk og mental helse i samfunnet.

Vi brenner for å løfte mennesker!

Deborah Borgen

Det ligger en kraft dypt i mennesket, som vi på en bevisst måte kan bruke i våre liv.

Da jeg møtte veggen og ble alvorlig syk, hadde jeg også en nær-døden-opplevelse.

Jeg oppdaget da at vi har et ubrukt potensial, og at vi alle har ressurser til å skape et godt liv for oss selv og andre.

Cecilie Stenhaug

Cecilie Stenhaug

Jeg ble kjent med Deborah og hennes filosofi, da jeg studerte pedagogikk. Jeg var ikke i tvil om at det var dette arbeidet jeg ville bruke resten av livet mitt på.

Grunnen er, at jeg brenner for to ting: det ene er å gi barn og unge en god start i livet. Det andre er å endre utdanningssystemet til en mer menneskeorientert utdanning.

Dorothee Tettweiler

Dorothee Tettweiler

Jeg møtte Deborah via et prosjekt i Trondheim kommune, og jeg bare visste at dette arbeidet var noe verdifullt og unikt, som jeg ønsket å ta del i. Da stiftelsen ble et faktum var jeg ikke i tvil.

Endelig kunne jeg bidra med min kunnskap og min glød, til å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv.

Jeanette Bredsten

Jeanette Bredsten

Uten DB-System® og de teknikkene for endring som jeg fikk, er jeg sikker på at jeg ville vært en del av statistikken over depresjon, stress, utbrenthet …

Jeg brenner for å få dette systemet inn i samfunnet – det forbygger, samtidig som det behandler årsaker – ikke kun symptomer. Vi må ut av rundkjøringene!

Drømmen om en stiftelse

Jeg har i mange år snakket høyt om drømmen om et senter eller en stiftelse, der vi kan løfte og spre DB-System® inn i samfunnet.

Hjertet mitt ligger nært til psykisk helse og rus, og barn som vokser opp i utrygghet og uvisshet. Dette var noe jeg selv kjente på i min oppvekst.

Les mer om drømmen