Forside  >>  Aktuelt >>

Bekreftelse på et livslangt arbeid i psykisk helse

Hovedforedragsholder Lucy Johnstone på seminaret Hvordan forstår vi psykisk helse?

Foto: Hovedtaler Lucy Johnstone på seminaret: Hvordan forstår vi psykisk helse?.

Det handler om mennesker.

Det har det alltid gjort for Deborah Borgen, som har et utrettelig engasjement for at mennesker skal se hvor unike de er – alle som en – og hvilke ressurser som bor i mennesket.

Derfor er stiftelsens formål å styrke og løfte individet og realisere den enkeltes potensial, gjennom verktøy og teknikker til selvhjelp.

Vi vil bidra til å gjøre den enkelte i stand til selv å håndtere sine livsutfordringer og bidra til økt opplevelse av livsmestring. Alle skal få muligheten til å bli sett, hørt og forstått – uansett om du er liten eller stor, pasient eller pårørende, bruker eller behandler.

En alternativ vinkel til diagnosemodellen i psykisk helse

Som stiftelse legger vi vekt på å fremme god psykisk og mental helse i befolkningen. Vi jobber med forebygging, og samtidig gir mennesker som strever den hjelpen de trenger.

Spenningen var derfor ekstra stor, både hos Deborah og Dorothee, da de dro til Kristiansand for å delta på et seminar. Seminaret hadde følgende overskrift: Hvordan forstår vi psykisk helse?.

Hovedforedragsholder var den britiske psykologen og forfatteren Lucy Johnstone. Hun presenterte «The Power Threat Meaning Framework (PTMF)», som er et alternativt rammeverk til diagnosemodellen. Det alternative rammeverket er lansert av den britiske psykologforeningen.

Fra «hva er galt med deg?» til «hva har skjedd med deg?»

«– Det vi ofte omtaler som «psykisk lidelse» bør heller forstås som responser i livssituasjoner, der man opplever sine «livsbetingelser» som truet, forteller professor ved UiA, Tore Dag Bøe i en artikkel hos RVTS Sør med overskriften: Trenger vi å tenke nytt om psykisk helse?.

­– Rammeverket oppfordrer til å utforske og forstå menneskers emosjonelle smerte, fortvilelse, uvanlige opplevelser og problematiske væremåter uten de diagnostiske brillene. Vi går enkelt forklart fra å spørre «Hva er galt med deg?» til å spørre «Hva har skjedd med deg?» sier han.»

Seminaret ga håp – et stort globalt gjennombrudd

I mer en tredve år har Deborah forsøkt å endre måten vi tenker på om vår psykiske og mentale helse. Forskere har uttalt at hun er 50 år før sin tid med denne tenkningen. Da er det ikke vanskelig å forstå at seminaret først og fremst ga håp.

– For meg personlig, ble det å høre Lucy Johnstone fortelle om den nye globale tenkningen, en stor lettelse på mange måter, sier Deborah med glede i hjertet.

– Jeg har kjempet for å bli hørt og for å få DB-System® inn som en del av behandlingen, både for helsepersonell og for den som trenger hjelp, helt siden programmet stod ferdig i 2009, forteller hun engasjert.  – I tillegg vil vi ha det inn i utdanningssystemet på alle nivåer – fra barnehage til høyere utdanning.

– Av og til må jeg si at jeg kan bli litt utålmodig, smiler hun. Endelig, med dette nye rammeverket, kan endringer kanskje skje litt fortere, og det gir meg fornyet håp.

En bekreftelse på et livslangt arbeid

– Samtidig er det nye globale rammeverket også en bekreftelse på et livslangt arbeid og det jeg allerede har lært mennesker i en mannsalder. Vi må se på underliggende årsaker («Hva har skjedd med deg?») og ikke bare symptomene («Hva er galt med deg?»). Samtidig må vi lære hvordan vi fungerer mentalt som mennesker og hvilke ressurser vi selv har til å kunne håndtere ikke bare livet, men også traumer, og ikke sitte som ofre i eget liv.

– Så for meg var dette et stort gjennombrudd – at forskere nå vil ha denne alternative tenkningen globalt, forteller Deborah.

Dorothee tilføyer: – Lucy Johnstone og hennes forskning på The Power Threat Meaning Framework (PTMF) beskriver godt hva DB-system® også legger til grunn: vi er et resultat av våre innlæringer, erfaringer og opplevelser, av miljøet vi vokser opp i og de strategier vi har lært av våre omsorgspersoner. Men som jeg ser det går Deborah hakket videre. Dorothee utdyper: – Ikke bare tar hun hensyn og ser på hva vi har med oss, men også hvordan vi naturlig fungerer som mennesker og hvilke ressurser vi har, og hvordan vi kan endre og håndtere det vi har opplevd og det vi møter gjennom livet.

Alternativ tenkning satt i system

Arbeidet har startet med å finne forskjellige metoder, fordi rammeverket sier noe om tenkningen og er ikke en spesifikk metode.

Her vil stiftelsen kjempe for å være en viktig bidragsyter, fordi vi ser at DB-System® setter den nye globale tenkningen i system. Metoden har allerede tre internasjonale publiserte forskningsartikler. I tillegg er det tusenvis av mennesker som har lært seg metoden, endret sine traumer og leder seg selv godt gjennom livets mange utfordringer.

Flere som tenker i nye baner

Med over 500 deltakere på seminaret, var det tydelig å se at det er flere som ser at dagens tenkemåte ikke fører til de store endringer.

– Og endelig har også en del av det norske fagmiljøet åpnet opp for en ny tilnærming, forteller Dorothee.

– Jeg ser selv hvor viktig det er, å få DB-System® inn i samfunnet. I tillegg til at det har gitt meg en forståelse for hvorfor jeg har den atferden eller de symptomer jeg har, («Hva har skjedd med meg?») går det, som jeg nevnte tidligere dypere og også gir meg verktøy til å håndtere det – hjelp til selvhjelp.

– Det at så mange var med og får øynene opp for at vi trenger en ny tankegang gir, som Deborah sier, HÅP for fremtiden, avslutter Dorothee.

En Survivor med et system som andre kan bruke

Som et ledd i studiene til det nye rammeverket har forskere intervjuet det de kaller Survivors. Survivors er mennesker som ikke bare har overlevd et traume eller kommet seg videre, de har også overlevd «systemet». De har selv måttet lage seg strategier for å overleve, uten å få den hjelpen de trengte.

– Som en Survivor, som jo det nye rammeverket kaller meg, har jeg blitt en ekspert på mine egne traumer. I tillegg har jeg skapt et system som andre kan bruke på egenhånd, forteller Deborah.  

– Det vil i fremtiden være viktig å gi mennesker et redskap til å håndtere egne følelser og opplevelser, en lærdom om hvordan vi fungerer mentalt, og hvordan vi kan forstå våre mentale prosesser med årsak og virkning/symptom. 

Dette er det arbeidet vi setter fokus på i Deborah Borgens Stiftelse, der vi også jobber med forebygging av folkehelsen.

Og om ikke stiftelsen hadde fighting spirit fra før, så kan vi bekrefte at den nå er ytterligere styrket. Med fornyet håp og motivasjon vil vi fortsette å jobbe målrettet for det vi tror på, og ser fungerer.

Vi vil gå foran, for dette nye rammeverket bekrefter DB-System®. Det viser også at vi allerede er i forkant og har metoden som setter det nye rammeverket i system.

Modige støttespillere søkes

Til vårt arbeid trenger vi modige støttespillere. Støttespillere som tør å gå foran og vise at vi har løsningen for et alternativ til behandlingen i psykisk helse og rus, og hvordan vi kan tenke nytt om psykisk og mental helse.

Vi må få denne tenkningen tidlig inn, derfor er barn og unges oppvekst og utdanning også én av våre hjertesaker.

Linker som gir mer informasjon om The Power Threat Meaning Framework (PTMF):

RVTS Sør: Trenger vi å tenke nytt om psykisk helse?

Lucy Johnstone: Beyond the mental health paradigm

The British Psychological Society: Power Threat Meaning Framework (PTMF)

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter