NOK er NOK!

Det gamle har ikke fungert – vi må tenke nytt – først da kan det skje endringer.

Deborah Borgen forteller sin historie, og hvorfor hun må sette ned foten og si NOK er NOK.

Hun har jobbet med å hjelpe mennesker i mer enn 30 år, og nå tar hun fighten med det etablerte systemet gjennom Deborah Borgens Stiftelse.

Vi kan ikke lenger sitte stille å se på en utvikling som går i feil retning, og som faktisk går utover menneskers ve og vel og hele vår velferd.

Vi må tørre å si STOPP til en utvikling, vi ikke vil se!

Støtt oss – så vi kan ta fighten!

Utfordrer det etablerte – Nok er nok!

Jeg har utviklet et nytt forskningsbasert system, som utfordrer det etablerte og som setter oss i stand til å endre utviklingen vi ser. Jeg tror på mennesket, og at vi alle har ressurser til å skape et godt liv og gjøre de nødvendige endringer.

  • Jeg vil ikke lenger være med på at barn vokser opp med omsorgssvikt og vold i hjemmet, og med et system rundt som også svikter.
  • Jeg vil ikke lenger være med på at pasienter ikke får den behandling de trenger, fordi de ikke er syke på «riktig» måte eller passer inn i behandlingsboksen.
  • Jeg vil ikke lenger være med på at samfunnets hjelpere ikke har tid til å gi omsorg, fordi systemet ikke tar hensyn til mennesker, og de går hjem med dårlig samvittighet.
  • Jeg vil ikke lenger være med på at pårørende må kjempe med systemet og bli satt i jobb i stedet for at vi bare kan få lov til å være der. Som en søster, bror eller en datter – Ja rett og slett, være en pårørende.

Min erfaring og bakgrunn er det som gjør at forskere kaller meg en Survivor – en som har overlevd egne traumer, kommet seg videre og fightet systemet fra flere vinkler.

Les hele aktuelt saken