Forside  >>  Aktuelt >>

Et godt ettervern – det finnes et system

Kurset «Fra vold til et liv i trygghet» er et tiltak for godt ettervern.

Selv i 2023 er det fortsatt mange som opplever vold og overgrep i Norge. Flere er også utsatt for vold i nære relasjoner – både fysisk og psykisk.  (Kilde: NKVTS)

Denne hjerteskjærende statistikken jobber stiftelsen aktivt for å gjøre noe med. Samtidig som vi også bidrar til å bygge et godt ettervern for alle de som har opplevd vold.

Et av tiltakene vi har er kurset Fra vold til et liv i trygghet og den 1. juni hadde de første deltakerne gjennomført kurset i regi av stiftelsen.

Helsemessig gevinst

Etter kun 6 samlinger satt alle deltakerne igjen med en større forståelse for egen situasjon og bedre nattesøvn. De hadde også mer mot til å gå mot nye mål og motivasjon til å håndtere utfordringer. Og som noe av det viktigste: en følelse av samhørighet og verktøy til selv å håndtere utfordringer.

«Etter å ha opplevd forvandlingene og sett resultatene er det helt tydelig at kurset må være en del av et godt ettervern. Det gir helsemessig gevinster, styrker mennesker mentalt og bryter med offerrollen.», forteller en meget engasjert kursholder Dorothee Tettweiler.

En trygg sone

Fra april til juni har deltakerne møttes én formiddag i uken, og lært om hvordan de kan ta tilbake kontrollen i eget liv, hva som skjer når vi blir trigget og at hjernen går på autopilot. 

Alle deltakerne har også fått etablert en trygg sone i seg selv – et effektivt førstehjelpsverktøy til å håndtere stress.

Bedre nattesøvn

Underveis i kurset var det forskjellige oppgaver. Én av oppgavene var å øve på å skrive av seg bekymringer og tanker og ha fokus på løsninger. De skulle også øve seg på å planlegge hvordan de ønsket at morgendagen skulle være.

Det å skulle sette seg inn i hva en selv ønsker at morgendagen skal inneholde, satte mange tanker i sving. For de fleste kvinner som har opplevd vold og overgrep er det vanlig å ikke ha for høye forventninger.

Etter å ha fått lære hvordan de kunne gjøre det, og selv øve, kom resultatet. For det å ha fokus på at det skjer gode ting, at de mestrer oppgaver og har funnet nye løsninger, ga deltakerne en boost i hverdagen.

Og allerede rett etter kurset, før den siste oppsummerende dagen, opplevde mange en bedre nattesøvn og mindre bekymringer.

Mental Pep-talk – en indre dialog for å trygge seg selv

Kursdeltakerne ble også introdusert til SIM (Selv-ledet Imaginær Meditasjon) og fikk lære en enkel teknikk, som de kunne bruke til å snakke seg selv opp og trygge seg selv. Teknikken brukes også til å forberede møter, samtaler og utfordrende situasjoner.

Dette ga et løft i hverdagen og deltakerne fortalte at de nå hadde mer mot og motivasjon til å håndtere utfordringer.

Vi erfarte også at det å kunne dele erfaringer, samtidig som det var fokus på løsninger og hva en selv kan gjøre for å få et bedre liv, ga deltakerne nytt håp og styrke.

Styreleder Deborah Borgen var også med på den siste dagen. Hun delte sine erfaringer med å bruke verktøyene for å endre egne traumer og hvordan hun selv kom ut av offerrollen.

Veien videre

Vi ønsker alle deltakerne på vårens kurs masse lykke til!

Neste kurs er planlagt til høsten og er du interessert i å delta, eller kjenner noen som kunne ha glede og nytte av kurset, kan du gjerne skrive en kort melding til Dorothee allerede nå: dorothee@deborahborgensstiftelse.no

Vår drøm er å få utdannet flere kursholdere rundt om i landet. Derfor setter vi til høsten i gang et prosjekt for å utforske hvordan dette best kan gjøres.

Vi trenger din støtte til arbeidet

Du kan dele artikkelen og fortelle andre om kurset, og vi er takknemlig for alle bidrag som kommer inn og gjør dette arbeidet mulig.


Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter