Fra vold til et liv i trygghet

Fra vold til et liv i trygghet er for deg som har opplevd vold i nære relasjoner, og kommet deg videre til en trygg plass i livet. Allikevel sliter du kanskje med ettervirkninger. Kanskje er du ikke en gang klar over at du har symptomer (f.eks.: angst, søvnvansker, hukommelsessvikt eller kort lunte), som er relatert til fortiden din.

Det å dele erfaringer gir en felles forståelse for hvorfor man sliter i etterkant av et voldelig forhold. Nå kan vi tilby en metode som vil hjelpe deg til å forstå egne reaksjonsmønstre, og i tillegg lærer du teknikker som du selv kan bruke.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på kurset, og at du vil få en opplevelse at det er enklere å komme et stykke videre, når du deltar i gruppe med andre som har lignende erfaringer som deg.

Kurset vil gi deg en større innsikt i egen situasjon. Du vil få mer mot og motivasjon til å finne mening i livet og hanskes med utfordringer. Kurset kan gi deg en bedre nattesøvn, mindre fysiske plager som f.eks. hodepine, magetrøbbel og indre uro.

Praktisk informasjon

Spesialkurset Fra vold til et liv i trygghet er laget for deg som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og har kommet deg til en trygg plass i livet.

Kurset går over 8 uker og varer 2,5 timer hver kursdag. Mellom kursdag 5 og 6 går det 3 uker, hvor det er lagt inn en egentrening.

Alle dager bygger på hverandre, og det er derfor viktig at du deltar på alle kursdager.

Maks antall deltakere er 10 personer. Vi ønsker å ivareta hver og én på en trygg og god måte, og at alle får et godt resultat.

 

Dorothee Tettweiler

Jeg vil lede deg trygt igjennom prosessen og du bestemmer selv hvor mye du deler av deg selv og ditt liv. 

Ved å delta i en gruppe, åpner du opp for å gi og motta støtte, og dele erfaringer med andre. 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med meg.

E-post: dorothee@deborahborgensstiftelse.no
Tlf.: 99 15 75 48

I et prosjekt i Trondheim kommune ble det utviklet et kurs, som ble holdt i regi av krisesenteret. Kurset ble evaluert, og det er laget et utdrag av hvordan kurset ble gjennomført og en evaluering fra deltakere. 

Kort beskrivelse av kursinnhold

Kursdag 1

For å komme seg videre etter vold i nære relasjoner, er et tilbakeblikk helt nødvendig. Vi kaller det en nå-situasjon som vi ønsker å gå bort fra. Før vi kan gå bort fra den, må vi forstå hva vi har vært utsatt for, voldens dynamikk og vanlige reaksjoner som sinne, passivitet og lammelse.

Erkjennelse er det første steget på vei til endring.

Går det an å endre?

Ja, i dag vet vi det, gjennom forskning og kunnskap. Du blir kjent med hvordan du kan gjøre endringer i løpet av disse ukene vi er sammen.

Vi skal samle konkrete verktøy som du kan bruke i etterkant av kurset, og her starter vi med det første.

Kursdag 2

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller, som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas.

Vi ser nærmere på hjernens mekanismer når alarmsentralen kobler inn. Samtidig som vi ser nærmere på hjernens utvikling, og forståelse av vår egen utvikling og atferd.

Du vil få en bedre forståelse av mekanismene vi styres etter, og en forståelse av hvordan vi mentalt er bygget opp som mennesker.

Det handler om å stresse ned, slik at du får tak i ressursene som bringer deg fremover. Vi finner en avslappet og grønn sone, som skal hjelpe oss til en bedre flyt.

Vi fortsetter med flere konkrete verktøy som vil hjelpe deg.

Kursdag 3

Når vi skal forstå oss selv, må vi forstå oss selv i lyset av hva vi har opplevd/erfart.

På samme måte som spedbarn har behov for positiv omsorg og stimulering, har også vi voksne det.

Med en øvelse skal vi trene hjernen så den kommer på lag med deg og du kan få en gevinst av det. Vi bygger ferdig en stressfri sone.

Vi kan endre hjernen ved å bygge nye nevrale baner, samtidig som en større del av hjernens nettverk blir tatt i bruk.

Kursdag 4

De fleste mennesker er gode til å snakke seg selv ned, nettopp fordi vi har trent oss på det. I denne delen skal vi trene på å snakke oss opp.

Følelsen av å mestre er noe av det viktigste for et menneske, og det vil vi klare når vi også har teknikker til å ta noen faktiske grep og kunne gjøre det selv.

Vi utvider verktøyene. DB-System® har to enkle teknikker, som vil hjelpe deg til å lede deg selv.

  • Nattfilm for kvalitetssøvn og gode løsninger
  • Det Kreative Hjørnet for en strukturert samtale med seg selv.


Å komme på plass i seg selv, tilbake til den du egentlig er, vil hjelpe deg til bedre valg fordi du kan se mulighetene. Du kan trygge deg selv og få de gode varige endringene du trenger for å gå fra en nå-situasjon til en fremtid du kan håndtere.

Kursdag 5

Når du har ryddet i måten du ser på verden og på din egen plass i verden, kan du igjen ta tilbake ledersetet. Da gjenstår det å finne hvor veien din skal gå.

Dette er kanskje ikke noe du engang har vurdert frem til nå. Skal du finne retningen i livet og bevege deg fremover, så må du kunne orientere deg.

Vi trenger mål i livet for å finne retningen, og mål er et orienteringsverktøy. Sammen vil vi se på hvordan du kan finne (tilbake) til dine drømmer og ha verktøyet til å gå mot dine mål.

Du er klar til å lede deg selv!

Kursdag 6

Du kjenner kanskje til uttrykket: «Øving gjør mester». Skal vi bli gode på noe, må vi øve og erfare.

Vi har derfor lagt inn noen uker med egentrening, før vi har denne siste kursdagen. Når du har gått gjennom trinnene og øvd en stund, er det veldig fint å kunne utveksle erfaringer. 

På denne kursdagen vil vi evaluere og dele erfaringer du har gjort deg underveis. Du kan stille spørsmål og få veiledning på ting som kanskje var vanskelig å gjennomføre.

I tillegg vil du få et ekstra verktøy til å strukturere dagen på en mer effektiv måte.

Spørsmål og svar

Når du står midt oppi volden kreves det et helt annet tilbud, og du trenger kanskje akutt hjelp og støtte. Hvis du er i akutt fare og har behov for gode løsninger på et praktisk nivå, ta da kontakt med ditt nærmeste krisesenter.

Når du har kommet deg ut av volden, vil du kjenne at det har satt varige spor i livet ditt. Vil du endre på disse sporene, er dette kurset riktig for deg.