Du kan utgjøre en forskjell

Sammen kan vi gjøre noe med vår tids største samfunnsutfordring – psykiske lidelser og uhelse. Ingen kan klare alt alene, men ved å ta tak sammen kan vi få til mye.

Deborah Borgen ser på verden som et puslespill, der du og vi er brikker for å få et helt bilde. 

Vi er alle med på å påvirke hvordan dette bildet ser ut, og stiftelsen vil at alle skal ha muligheten til å leve et godt liv og at jorden skal være et godt sted å være.

Du er en viktig brikke, som sammen med oss kan utgjøre en stor forskjell!

Stiftelsen er en ideell organisasjon, og baserer seg på støtte og donasjoner fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og frivillige donasjoner fra privatpersoner.

Støtter du Deborah Borgens Stiftelse kan du være sikker på at pengene brukes til arbeidet med å fremme god psykisk helse i befolkningen, forebygging, og prosjekter som løfter enkeltindivider og som har en viktig samfunnsmessig betydning.

Andre måter du kan ...

Vi i Deborah Borgens Stiftelse ønsker å samarbeide med forskning og praksisfeltet, om å øke forståelsen for hvordan vi kan fremme god psykisk helse. I barnehage og skole, innen rus og psykiatri, helse og omsorgsyrkene, barnevern, helsestasjoner – generelt hos alle som har direkte eller indirekte ansvar for barn, unge og voksne sin psykiske helse.

Du kan hjelpe oss med dette arbeidet ved å dele informasjon, komme med ideer, invitere oss til å holde foredrag, tipse journalister, skriv om oss i sosiale medier og mye mer.

Vi trenger deg for å nå ut med arbeidet!