Hjelpetjenester

Hjelpetjenester du kan bruke dersom du har behov for hjelp, nødhjelp eller noen å snakke med.

Politi (nødhjelp)
112

Akutt selvmordsfare (nødhjelp)
113

Landsdekkende legevakt
116 117

Mental helses hjelpetelefon 
116 123

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111

Vold- og overgrepslinjen
116 006

Kirkens SOS (krisetelefon)
224 00 040

Anonyme alkoholikere
911 77 770

 

116111.no (barn og unge)
Chat

snakkommobbing.no (barn og unge)
Chat

sidetmedord.no
Chat

soschat.no
Chat

korspaahalsen.rodekors.no
Chat

politiet.no/nettpatrulje
Chat

Politi (nødhjelp)

Akutt selvmordsfare (nødhjelp)

Landsdekkende legevakt

Mental helses hjelpetelefon 

Alarmtelefonen for barn og unge

Vold- og overgrepslinjen

Kirkens SOS (krisetelefon)

Anonyme alkoholikere

 

116111.no (barn og unge)

snakkommobbing.no (barn og unge)

sidetmedord.no

soschat.no

korspaahalsen.rodekors.no

politiet.no/nettpatrulje

112

113

116 117

116 123

116 111

116 006

224 00 040

911 77 770

 

Chat

Chat

Chat

Chat

Chat

Chat