Vilkår og retningslinjer

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner/gaver, fastgiveravtaler og kjøp i nettbutikken.

Deborah Borgens Stiftelse er en ideell organisasjon. Stiftelsen bidrar med kunnskapsutvikling, praksisutvikling, tjenestestøtte og formidling til alle som jobber med barn, unge og voksne.

Vårt formål er å øke kompetansen og kvaliteten på tjenester som er med å påvirke barn, unge og voksnes psykiske helse.

Betaling

Faste givere
Gjelder fastgiverforhold med Vipps.

Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Gaver
Betalinger kan gjøres via nett, enten som betaling med bank- og kredittkort eller via Vipps. 

Nettbutikk
Betalinger kan gjennomføres via nett, enten som betalinger ved bank- og kredittkort eller via Vipps. Summen reserveres ved betaling. Ikke lukk vinduet før betalingen er gjennomført.

Vi kan som utgangspunkt kun levere pakker til adresser i Norge.

Oppsigelse faste avtaler

Send mail til post@deborahborgensstiftelse.no eller ring oss på tlf: 90 28 49 49 hverdager mellom kl. 09-15. Dette gjelder avtaler om faste bidrag. Mailen bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via Vipps faste betalinger kan også avsluttes i Vipps-appen.

Ved andre fastgiverforhold, hvor giver selv har satt opp faste trekk, må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt.

Angre

Inngåelse av faste betalinger
Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner Deborah Borgens Stiftelse for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

Kjøp i nettbutikken
Vanlig angrerett gjelder også ved kjøp i vår nettbutikk. Dette betyr at du har 14 virkedager på å angre på et kjøp. Kontakt oss på post@deborahborgensstiftelse.no eller på telefon 90 28 49 49 hverdager mellom kl. 09-15.

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt bes kjøper kontakte oss på samme måte som over med beskrivelse av feil eller mangel. Kjøper bør kontakte organisasjonen innen to måneder ved reklamasjon.

Da symbolske gaver er å anse som donasjoner/gaver og det er ikke mulig å reklamere på disse eller benytte seg av angreretten.

Konfliktløsing
Ved eventuelle feil eller mangler på produkt fra nettbutikken eller benyttelse av angreretten skal Deborah Borgens Stiftelse imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.