Foredrag

Vi tilbyr skreddersydde foredrag av variert lengde, med et tema du ønsker belyst innenfor psykisk helse og pedagogikk.

Deborah Borgen

Deborah Borgen

Ansvarsområde:
Helse og omsorg, rus- og psykiatrifeltet, barnevern, samt kriminalomsorgen

Cecilie Stenhaug

Cecilie Stenhaug

Ansvarsområde:
Oppvekst og utdanning

Foredragene bygger på filosofi og innsikt fra DB-System®, som betyr en utviklings- og traumebevisst tilnærming. Et viktig fokus for oss er hvordan du som fagperson kan legge til rette for gode menneskemøter, gjennom selvivaretakelse og egenledelse.

Sentralt er særlig viktigheten av å være bevisst og kunne håndtere egne følelsesmessige reaksjoner i møte med mennesker utsatt for påkjenninger.

Foredragene kan gi nye innspill, tanker og refleksjoner som bidrar til praksis- og kunnskapsutvikling, når det gjelder å jobbe med å fremme god psykisk helse hos mennesker.

Vi deltar gjerne på konferanser, seminarer, kursdager eller på plandager. 

Det er bare å ta kontakt med oss!

Honorar etter avtale.

Noen eksempler på foredrag

Forelesninger – programfag psykologi

Vi kan komme til utdanningsinstitusjoner som gjesteforelesere.

Både Deborah og Cecilie har vært gjesteforelesere ved flere anledninger.

Her kan du lese om forelesningene som Deborah holdt for 120 elever ved Horten videregående skole.

Mental styrke – foredrag for idrettslag

En god psykisk og mental helse betyr at vi er et godt sted i hodet vårt.

Det mentale handler nettopp om hvordan vi håndterer tanker og følelser i en hverdag som er full av oppgaver hjemme, på skole og på trening.

Les om foredraget Deborah holdt for håndballjentene i Kolbotn IL

Foredrag om utfordrende atferd
– for deg som jobber med mennesker

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir riktig svar?

Det er da det blir viktig å bruke seg selv; intuisjon, magefølelse, være årvåken og til stede. Med andre ord, vi må ha en forståelse for hvordan vi selv fungerer, reagerer i samspill med andre, og hvordan vi som fagfolk er med å påvirke situasjonen.

Du får en konkret teknikk for å beholde ro og oversikt i møte med mennesker som står i en vanskelig situasjon.

En stressfri sone i hverdagen
– foredrag for foresatte

Foreldrerollen består av mange og sammensatte oppgaver. 

I dette foredraget får du konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner. Du får også med deg en teknikk for å være i en stressfri sone i hverdagen.

Kjenn deg selv
– den viktigste kompetansen i møte med mennesker

Det å gi mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått er det viktigste vi kan gi andre. Om vi jobber med barn og unge, eller med voksne. I møte med andre kan dette bli vanskelig, fordi vi vil møte på konflikter i oss selv.

Du vil få kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, og hvordan du kan bruke kunnskapen til arbeid med deg selv som fagperson.