Foredrag

Vi tilbyr skreddersydde foredrag av variert lengde, med et tema du ønsker belyst innenfor psykisk helse og pedagogikk.

Foredragene bygger på filosofi og innsikt fra DB-System®, som betyr en utviklings- og traumebevisst tilnærming. Et viktig fokus for oss er hvordan du som fagperson kan legge til rette for gode menneskemøter, gjennom selvivaretakelse og egenledelse.

Sentralt er særlig viktigheten av å være bevisst og kunne håndtere egne følelsesmessige reaksjoner i møte med mennesker utsatt for påkjenninger.

Foredragene kan gi nye innspill, tanker og refleksjoner som bidrar til praksis- og kunnskapsutvikling, når det gjelder å jobbe med å fremme god psykisk helse hos mennesker.

Vi deltar gjerne på konferanser, seminarer, kursdager eller på plandager. 

Det er bare å ta kontakt med oss!

Noen eksempler på foredrag

Foredrag om utfordrende atferd
– for deg som jobber med mennesker

For å forstå og kunne jobbe med mennesker med utfordrende atferd, må vi ha kunnskap om årsaker til lærevansker, atferdsvansker, psykiske lidelser, mobbing og krenkelser. Vi trenger også innsikt og verktøy for å kunne håndtere utfordringer knyttet til dette.

Hvordan vite hva som er riktig, når ingen teori eller metodikk gir riktig svar? Det er da det blir viktig å bruke seg selv; intuisjon, magefølelse, være årvåken og til stede. Med andre ord, vi må ha en forståelse for hvordan vi selv fungerer, reagerer i samspill med andre, og hvordan vi som fagfolk er med å påvirke situasjonen.

Foredraget kan tilpasses ulike faggrupper, med ulik varighet (2 – 4 timer). Avhengig av varighet på foredraget, vil du bli ledet gjennom noen mentale øvelser. Øvelsene gir en konkret teknikk for å beholde ro og oversikt i møte med mennesker som står i en vanskelig situasjon.

En stressfri sone i hverdagen
– foredrag for foresatte

Foreldrerollen består av mange og samensatte oppgaver. Som foresatt har du anvar for at barnet får en god start i livet. Samtidig som de får med seg kunnskap og ferdigheter til å mestre livets oppgaver og utfordringer.

I dette foredraget får du konkrete råd for hverdagslige samspillsituasjoner. Du får også med deg en teknikk for å være i en stressfri sone i hverdagen.

Foredraget har en varighet på 3 timer.

Kjenn deg selv
– den viktigste kompetansen i møte med mennesker

Noe av det som begynner å seile opp og frem som den viktigste kompetansen når vi jobber med mennesker, er god menneskekompetanse. Teori og metode gir ikke alltid gode svar. Og når de gjør det, må vi likevel ha god menneskekompetanse for å kunne ha utbytte av teori og metoder.

Det å gi mennesker en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått er det viktigste vi kan gi andre. Om vi jobber med barn og unge, eller med voksne. I møte med andre kan dette bli vanskelig, fordi vi vil møte på konflikter i oss selv.

Forskning på DB-System® viser at vi blir bedre rustet til å håndtere slike indre konflikter. Dette gjennom bruk av selvledede kognitive teknikker. Teknikkene gjør oss i stand til å håndtere følelsesmessig sårbarhet, sette klarere grenser, og praktisere egenomsorg. Dette fører til at vi klarer å møte mennesker på en bedre måte.

Foredraget har en varighet på 4 timer, og gir en teknikk for avspenning og selvrefleksjon. Du vil få kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, og hvordan du kan bruke kunnskapen til arbeid med deg selv som fagperson.

Foredraget passer for pedagoger og helsepersonell.