Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

All informasjon om våre givere, kjøpere og andre interessenter blir lagret i vår CRM database som driftes av ProFundo AS, godkjent leverandør av en slik tjeneste.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Kontaktinformasjon: navn, e-postadresse, mobilnummer, adresse, personnummer (ved skattefradag)

Brukeraktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.

Informasjonkapsler (cookies): se vår informasjon om informasjonskapsler

Personopplysningene er i de aller fleste tilfeller samlet inn direkte fra deg.

Fra våre givere og kjøpere innhenter vi navn. Telefonnummer, adresse og e-postadresse er frivillig å oppgi. Personnummer lagres når personer ønsker skattefradrag for sine gaver.

Når man blir giver, samtykker man til at organisasjonen bruker personopplysninger til kommunikasjon med den enkelte med f.eks. nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer, utsending av skattefradrag m.m. Ved avslutning av giverforholdet deaktiveres dine personopplysninger.

Håndtering av fødselsnummer
Givere som ønsker skattefradrag for sine gaver til organisasjonen, må opplyse om sitt fødselsnummer. Det er etablert en egen «din-side»-løsning som giveren selv håndterer. Personnummer blir lagret og forvaltet på en forsvarlig måte i tråd med Datatilsynets retningslinjer.

E-post
Du bør ikke sende sensitiv informasjon som f.eks. personnummer i e-post. Dersom vi mottar en e-post med sensitiv informasjon, behandler vi den i henhold til innholdet og sletter e-posten straks.

Forvaltning av navn og adresser i vår database.
Deborah Borgens Stiftelse gir ikke ut navn og adresser fra databasen, bortsett fra informasjon til skatteetaten i forbindelse med innrapportering for skattefradrag.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste
Vi bruker dine personopplysninger til å kunne gi deg informasjon og kontakte deg i forbindelse med din støtte til Deborah Borgens Stiftelse, som f.eks. et takkebrev. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å gi oss beskjed om at du ikke ønsker å kontaktes.

Analyse, utvikling og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og brukeraktivitet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Dine rettigheter

Avslutning av forhold til Deborah Borgens Stiftelse
Dersom du ikke lenger ønsker kontakt med Deborah Borgens Stiftelse, avslutter vi ditt forhold ved å markere forholdet som avsluttet i vår database. Dette kan du gjøre ved å sende oss e-post eller ringe:

Telefon: 90 28 49 49

E-post: post@deborahborgensstiftelse.no

 

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt med oss på post@deborahborgensstiftelse.no for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.