Forside  >>  Aktuelt >>

Drømmen om en stiftelse

Deborah Borgen står i blå kåpe med armene ut og blikket opp. Ser på logoen til Deborah Borgens Stiftelse.

Med Deborah Borgens Stiftelse kan jeg nå ut til mennesker i hele verden.
– Det var drømmen min!

Jeg har i mange år snakket høyt om drømmen om et senter eller en stiftelse, der vi kan løfte og spre DB-System® inn i samfunnet.

Hjertet mitt ligger nært til psykisk helse og rus, og barn som vokser opp i utrygghet og uvisshet. Dette var noe jeg selv kjente på i min oppvekst. Bakgrunnen jeg har med traumer og voldelige opplevelser, kunne lett ha gjort til at jeg ble sittende i en offerrolle og som et offer av livet.

Fra symptombehandling til årsaksbehandling

Som 25-åring, ble jeg syk og møtte veggen på en brutal måte. Jeg fikk lykkepille, kvalmestillende og timer hos psykolog, men alt bare for å døyve symptomer på en underliggende smerte. Jeg følte at ingen så meg, forsto meg eller kunne hjelpe meg, og jeg gikk dypere inn i mørket.

For å komme ut av mørket, leste jeg alt jeg kom over av selvutviklingsbøker. De lovet mye, men alt jeg leste var hva andre hadde kommet seg gjennom, og ikke hvordan jeg selv kunne klare det.

Et langt selvstudie startet. Jeg hadde ikke noe valg. Hvis jeg skulle fortsette å være i livet, ble jeg nødt til å ta noen grep. Jeg brukte 24 år på å utvikle DB-System®, som ikke bare kunne hjelpe meg, men også andre. Det er takket være teknikkene og vår medfødte motstandskraft, at jeg kunne fighte meg tilbake til livet.

Jeg brukte teknikkene til å gå direkte inn til årsaker, og fikk bearbeidet underliggende smerte. Jeg kaller det å gå fra symptombehandling til årsaksbehandling. Endelig kunne jeg selv klare å bearbeide traumatiske hendelser, og få varige endringer i livet mitt.

Drømmen om en stiftelse ble til

Å være i verden med nye øyne – til stede uten sinne, hat og bitterhet til mennesker som hadde gjort meg vondt, ble en helt ny hverdag. Nå kunne jeg hjelpe andre, slik at de også kunne bruke mine teknikker til å hjelpe seg selv.

Det har vært viktig for meg å kunne påvirke innenfor psykisk helse og behandling, og oppvekst og utdanning. Deborah Borgens Stiftelse er en ideell organisasjon, som skal få arbeidet inn i samfunnet og ut i verden. Det skal være et kunnskaps- og kompetansesenter, der vi kan utgjøre en forskjell.

Stiftelsen skal kort fortalt legge vekt på å fremme god psykisk helse i befolkningen, jobbe med forebygging, og samtidig gi mennesker som strever den hjelpen de trenger. Hjertet mitt jubler over fullførelse av denne drømmen.

Mange har spurt hvordan jeg klarer å holde ut, og gå på igjen og igjen. Denne drømmen er svaret – jeg lever for å hjelpe andre til også å få muligheten slik jeg selv fikk til et godt liv.

Jeg kaller det et mirakel

Vi har vel kanskje alle opplevd å jobbe med ting, og tenke at vi ikke helt vet hvordan det skal løses eller hva vi kan gjøre for å komme til løsninger på noe som er viktig.

Nattfilm som er en av teknikkene i DB-System®, hjelper meg til å skape helere løsninger – ikke bare for meg selv og min egen vilje. Den hjelper meg også til at ting skjer i riktig tid og på riktig sted. Derfor har jeg på veien til denne drømmen om stiftelsen, måttet tenke på at det vil bli riktig, og ha tålmodighet.

Og plutselig en dag fikk jeg en telefon fra Tyskland. Dorothee, som jobber sammen med oss, var hjemme en tur hos sin mor, Waltraud Tettweiler. Hun hadde tenkt å gi penger til en god sak, og da hun fikk høre om min drøm, var pengene på plass for å åpne Deborah Borgens Stiftelse. Waltraud brenner også for arbeid med barn og unge og psykisk helse, og vet nå at hun er med på å løfte dette arbeidet.  

Det er når hjerter møtes, uavhengig av tid og rom, at mirakler skjer!

Deborah Borgens Stiftelse er et faktum

24. juni 2022 opprettet jeg stiftelsen. Et kunnskaps- og kompetansesenter som skal bringe inn et nytt system, som vil fremme god psykisk helse i befolkningen, samfunnet og verden.

For å skape endringer må vi gjøre noe. Det vil stiftelsen gjøre ved å ta tak i vår tids største samfunnsutfordring som er psykiske lidelser.

Min drøm er blitt til virkelighet, og nå starter arbeidet!

Jeg gleder meg til å løfte frem hvert individ.

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter