Forskning

Vi ønsker å samarbeide med forskning og praksisfeltet om å skape virkningsfulle behandlingstilbud innen helsetjenestene, og bedre oppvekstvilkår for barn og unge.

Deborah Borgen har bygget et system for at mennesker skal ha verktøy i livet – til selvledelse, selvhjelp og mestring. Filosofien og teknikkene er registrert under varemerket DB-System®. Det er et vitenskapelig dokumentert system, og stiftelsen bygger på denne filosofien og det forskede arbeidet som allerede er gjort.

Ta kontakt med oss, hvis du tenker at du er den som kan bidra til ytterligere prosjekter innenfor forskning, og det fokuset stiftelsen har.

Vi hører gjerne fra deg!

Forsknings-
prosjekter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Publiseringer

Publiserte artikler på DB-System®.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på grunnkurset i DB-System®.

I to av disse ble det brukt målinger av hjerneaktiviteten med EEG for å gjøre objektive evalueringer av eventuelle endringer i hjernen. Det ble også brukt psykologiske spørreundersøkelser for å utforske opplevd endring, og hvordan disse korrelerte med fysiske endringer i hjernen.

Forskningen ble gjennomført av Dr. Svetla Velikova M.D. Ph.D, som er en internasjonalt anerkjent forsker på EEG. Begge publiseringer er i samarbeid med førsteamanuensis Bente Nordtug ved Nord universitet.

Svetla Velikova, Haldor Sjaaheim og Bente Nordtug

Publisert 12. januar 2017 i Frontiers in Human Neuroscience

Å bli ledet gjennom forestillings- og visualiseringsteknikker er utbredt innen moderne kognitiv terapi. Bruk av meditasjon har også blitt mer og mer vanlig innen terapeutiske tilnærminger.

I denne studien ble det for første gang undersøkt effekten av selv-ledet positiv imaginær trening, og en hjemmetrening med Selv-ledet Imaginær Meditasjon.

Noen hovedkonklusjoner er at grunnkurset i DB-System® kan fremme psykisk velvære, fremme evne til selvregulering og forebygge depresjon.

Svetla Velikova og Bente Nordtug

Publisert 9. januar 2018 i Frontiers in Human Neuroscience

I denne studien undersøke forskerne om grunnkurset i DB-System®, i tillegg til å ha en effekt på følelsesmessig velvære, også har en effekt på kognitive funksjoner. Det ble gjennomført tester som deriblant undersøkte hukommelsesfunksjoner, kognitiv fleksibilitet, og sosial forståelse.

Forskningen bekrefter funnene i den første studien (følelsesmessig velvære). Det vises også til at hjernen får funksjonelle endringer som gir en forbedring i kognitive funksjoner.

Å forbedre følelsesmessig velvære og kognitive funksjoner er nyttig for friske mennesker som studerer, arbeider og går på skole. Det kan derfor være et nyttig verktøy innen personlig utvikling generelt. I artikkelen diskuterer de hvorvidt treningen også kan gi en positiv effekt i behandling av psykiske lidelser og hjernesykdommer.

Olaug Julie Aasan, Hildfrid Vikkelsmo Brataas og Bente Nordtug

Publisert 17. februar 2022 i Frontiers in Psychiatry

En god relasjon mellom behandler og pasient, har signifikant betydning for effekten av behandlingen. I denne kvalitative studien, var målet å undersøke og beskrive helsepersonells erfaringer med å håndtere motoverføring ved hjelp av Selv-ledet Imaginær Meditasjon fra programmet DB-System®.

Deltakerne i studien rapporterte at de ble bedre til å håndtere personlig sårbarhet, sette klarere grenser og praktisere egenomsorg. Dette førte til en opplevelse av å få til bedre relasjoner med pasientene.

En hovedkonklusjon var at helsepersonell ble bedre til å håndtere motoverføring. Dette handler om hvordan behandlerens egne uløste indre konflikter kan påvirke pasientrelasjonen, som igjen påvirker effekten av behandlingen.