Prosjekter

Vi jobber med prosjekter som har betydning for barn, unge og voksnes psykiske helse. Våre fokusområder er barn og unges oppvekst, rus, psykiatri og behandlingstilbud for mennesker som står i, eller har opplevd påkjenninger og livskriser.

Det er viktig for oss å bidra i et forebyggende arbeid. Vi vil bidra til å gjennomføre prosjekter som styrker kompetansen hos fagfolk til gode menneskemøter. Vi vil også gi barn, unge og voksne kunnskap og teknikker som gjør de rustet til å håndtere livets små og store oppgaver og utfordringer.

Våre prosjekter

Tidligere prosjekter

Noen av prosjektene ble utført før Deborah Borgens Stiftelse ble grunnlagt.

Alle prosjektene har bidratt til stiftelsens videre arbeid. 

Tutu-hefte for 4-åringen

Med god hjelp fra Rotary Sande, har vi utviklet et hefte som bidrar til gode samtalestunder med barna.

Heftet har også en egen del med veiledning og råd til hvordan foreldre kan hjelpe barnet med å sortere erfaringer, tanker og følelser. 

Les mer om dette prosjektet

Legg ut et smil – En dugnad for psykisk helse

Å være til for hverandre viser seg viktigere enn noen gang.

Statistikken viser at stadig flere barn, unge og voksne sliter psykisk, og mange sitter med følelsen av å være alene med tunge tanker.

Med denne dugnaden gjør vi noe med dette.

Les mer om dugnaden

Psykisk helse og rusarbeid

I 2018/2019 gjennomførte vi et prosjekt i Trondheim kommune innen psykisk helse og rusarbeid.

Målet med prosjektet var i første omgang å trene personalet og gi konkrete teknikker for selvivaretakelse, samt se på måter å integrere grunnkurset i DB-System® (tidl. BevissthetsTrening™) som en del av et tilbud innen psykisk helse og rus.

To ansattgrupper fra Enhet for rustjenester og Enhet for psykisk helse og rus – krisesenteret, i tillegg til andre inviterte, gjennomførtes prosjektet over en periode på ni måneder.

Rapport fra Trondheim kommune

Rapport fra prosjekt og kursutvikling

Skole

Januar 2019 startet vi et skoleprosjekt på en skole i Vestfold. Målet med prosjektet var å få erfaring med bruk av programmet Kvalifisert for fremtiden i skolen, slik at vi får mer kunnskap om hvordan jobbe målrettet med psykisk helse og livsmestring i grunnskolen.

Prosjektet ble gjennomført gjennom en periode på 1 1/2 år. Lærere og assistenter fra to klasser på mellomtrinnet tok to kurs i DB-System® (tidl. BevissthetsTrening™). Deres mål med prosjektet var; «Et trygt og inkluderende klassemiljø».

Et resultat av dette prosjektet er at vi nå jobber med en sertifisering for lærere.

Sluttnotat – prosjekt skole

Barnehage

Vi har gjennomført et prosjekt i Lørenskog kommune, nærmere bestemt i Løken barnehage.

Målet med dette prosjektet var å få erfaring med vårt pedagogiske opplegg i barnehager, slik det er beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gjennomført to kurs. I etterkant av grunnkurset fulgte personalet en trinn for trinn veiledning i hvordan jobbe med voksnes samspillskompetanse, og barn og unges livsmestringskompetanse.

Personalet fikk veiledning i hvordan de kan integrere gode rutiner for målrettet refleksjonspraksis i sitt arbeid. Et viktig fokus var samspillet som skjer i møte med barn, foresatte og kollegaer.

I tillegg brukte personalet samlingsopplegget om bilen Tutu som reiser rundt i verden for å hjelpe barn å håndtere små og store oppgaver og utfordringer vi kan møte på i livet.

Prosjektet pågikk i perioden mars 2017 – november 2018.

Beskrivelse av prosjektet

Gi din støtte

Du kan utgjøre en forskjell!