Hvem er vi

Vi brenner alle for å løfte mennesker og vi trenger din hjelp.  

Ansvarsområde:
Helse og omsorg, rus- og psykiatrifeltet, barnevern, beredskap og nødetater, samt kriminalomsorgen

Deborah Borgen

Det ligger en kraft dypt i mennesket, som vi på en bevisst måte kan bruke i våre liv. Da jeg møtte veggen og ble alvorlig syk, hadde jeg også en nær-døden-opplevelse. Jeg oppdaget da at vi har et ubrukt potensial, og at vi alle har ressurser til å skape et godt liv for oss selv og andre.

Med en ny forståelse for hvordan vi fungerer som mennesker, og samspillet mellom hjerne, kropp og sinn, kan vi kommunisere godt med oss selv og andre på tvers av religion, kultur, etnisitet og geografisk tilhørighet.

Uansett hvem vi er, kan vi utnytte hjernens kapasitet til å få et bedre liv, bedre relasjoner og være et individ som skaper bedre løsninger i samarbeid med andre.

Og vi må lære det tidlig.

Gjennom Deborah Borgens Stiftelse, kan vi bidra på alle nivåer og i alle samfunnslag.

I dag behandler vi symptomer. Jeg tror at bak ethvert symptom ligger det en årsak, og med de iboende ressurser mennesker har, kan vi løse opp traumer, mangel av kjærlighet, følelsen av aldri å være god nok og utenforskap.

Et senter for rehabilitering og ettervern

Ett av mine store mål er å starte et senter der mennesker kan få hjelp med psykisk helse og rus.

De som er på senteret, skal få hjelp til rehabilitering og ettervern. Alle som jobber på senteret, skal bruke filosofien og teknikkene i DB-System® og de som får hjelp skal lære å bruke det.

Jeg ønsker å skape et senter som gjør at vi får en annen form for behandling og ettervern for de som sliter med rus og avhengighet. Av egen erfaring, og med mer enn 30 års erfaring med å hjelpe mennesker, vet jeg at avhengighet har andre årsaker enn de symptomer vi kan se på overflaten.

Jeg vil gi mennesker håp – og løfte de til selv å se sitt potensial og ta sine ressurser i bruk. Ressurser som gjør at vi kan skape en bedre hverdag for oss selv og andre – uten å være fastlåst av gamle innlæringer og opplevelser.

Du kan lese mer om drømmen om en stiftelse her.

Cecilie Stenhaug

Ansvarsområde:
Oppvekst og utdanning

Cecilie Stenhaug

Hva er meningen med livet? Hva gjør vi her? Ting jeg selv lurte på som liten, og jeg lurte også på hvorfor ingen voksne snakket med meg om dette.

I 2007 møtte jeg Deborah for første gang, og ble kjent med hennes filosofi og metodikk for «livsmestring». På den tiden studerte jeg pedagogikk i Trondheim, og tenkte at dette er nøkkelen. Nøkkelen til å få til de endringene vi trenger i utdanningssystemet.

Der og da bestemte jeg meg for at jeg ville bruke livet mitt på å jobbe for å gjøre det som nå heter DB-System®, kjent for barn, unge og de som jobber med dem.

Starten på arbeidet ble å skrive en masteroppgave om metoden. Etter hvert ble det to bøker i samarbeid med Deborah, og endelig, i 2022 kom Deborah Borgens Stiftelse.

Mine hjertebarn

Jeg brenner for to ting: det ene er å gi barn og unge en god start i livet. Det andre er mulighetene det gir til å arbeide med å skape nye og bedre løsninger i samfunnet, gjennom å endre utdanningssystemet.

Barnehage og skoleutvikling er derfor mine hjertebarn. Hvordan skape en menneskeorientert utdanning? Der det viktigste barn lærer, er læring om hvordan vi fungerer som mennesker, og som mennesker i verden? Hvordan håndtere eget liv, stort og smått, og hvordan kan vi samarbeide for å skape gode løsninger for fellesskapet?

Metoden fremmer kreativitet, intuisjon, empati og mer samarbeid. Og er det noe vi trenger i verden i dag, så er det nettopp det.

Min visjon er å skape fred i verden, gjennom å endre utdanningssystemet. Mitt håp er at et godt og forbedret utdanningssystem kan skape et samfunn som gir plass til alle mennesker.

Jeg ser frem til å inspirere barnehager og skoler til fremtidens endring og vekst.

Dorothee Tettweiler

Ansvarsområde:
Spesialkurs: Fra vold til et liv i trygghet

Dorothee Tettweiler

Å hjelpe andre til å klare seg selv har alltid hatt en stor plass i hjertet mitt. Dette ser jeg i tilbakeblikk som en rød tråd gjennom alle mine valg.

Jeg brenner for å se mennesker vokse og ta i bruk mer av de iboende ressursene sine. Jeg har jobbet store deler av mitt liv som terapeut og har satt meg inn i mange forskjellige terapiformer, alltid på leting etter svar. Jeg ville forstå hva som er drivkraften i oss og hvordan vi kan få frem vårt fulle potensial – ikke minst for min egen del.

Jeg har alltid visst at det har vært noe mer vi kan gjøre, og da jeg ble kjent med Deborah og hennes filosofi, og ikke minst med hennes kraftfulle energi, visste jeg at jeg hadde funnet noe verdifullt.

Dette var helt unikt, og noe som jeg kjente at jeg ville dele med andre.

Nytt håp – nye metoder

Jeg møtte Deborah første gang i forbindelse med et prosjekt i Trondheim kommune. Selv jobbet jeg på krisesenteret, som også var med i prosjektet. Jeg lærte meg systemet, og det ga hurtige resultater for meg selv og de jeg hjalp på krisesenteret.  

Det utviklet seg videre til et kurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, noe som ga meg håp for at vi kunne ta i bruk nye metoder som virkelig ga en stor effekt.

Siden den gang har jeg jobbet med DB-System®, og brukt verktøyene og teknikkene til å forstå, endre gamle spor og få frem nye mål.

Da Deborah skulle opprette en stiftelse var jeg ikke i tvil om at jeg skulle være med. Endelig kunne jeg bidra med min kunnskap og min glød til å hjelpe mennesker å hjelpe seg selv.

Det å kunne gi mennesker med traumer et nytt håp, og ikke minst verktøy og en ny forståelse om hvordan vi fungerer mentalt, er fantastisk.

Jeanette Bredsten

Ansvarsområde:
Administrasjon og IT

Jeanette Bredsten

Uten endringsverktøyet i DB-System® er jeg sikker på at jeg ville vært en del av statistikken over depresjon, stress, utbrenthet … Jeg er så takknemlig for at jeg møtte Deborah før jeg traff bunnen. For det var dit jeg var på vei.

Det at jeg ikke ville delta på familiesammenkomster, måtte «ta meg sammen» for å gå ut å handle, redd for å snakke med folk og å gjøre nye ting var alt, sett i ettertid, symptomer på at min mentale helse ikke var så god.

Etter å ha blitt trenet i DB-System® og selv brukt teknikkene fikk jeg bygget meg opp, og klarer nå å håndtere de mest utrolige pressede situasjoner i hverdagen. 

Jeg brenner for å få dette systemet inn i samfunnet – det forebygger, samtidig som det behandler årsaker – ikke kun symptomer.

Ut av rundkjøringene!

Vi må endre den måten vi kommuniserer på med oss selv (i vårt hode) og med andre, og skape nye løsninger. Og det kan vi når vi lærer om hvordan vi fungerer og hvordan vi justerer, endrer og skaper det vi ønsker å se. Ikke bare snakker om det og «reparerer» litt på overflaten og fortsetter i de samme rundkjøringene. Som Deborah sier: «Vi må gå fra symptombehandling til årsaksbehandling.» – Og det er det du og jeg som kan gjøre.

Deborah Borgens Stiftelse fremmer en god mental helse i ethvert individ, og vil endre den måte vi behandler og kommuniserer med oss selv og andre på.

Derfor er jeg et meget aktivt styremedlem, og bruker all min kunnskap og mine ressurser på å løfte frem stiftelsen i samfunnet og verden.