Ett rop om hjelp skulle vært nok!

Fotosignatur Deborah Borgen i sort

Slik fungerer Norges velferdssystem: Alle har lik rett på helsehjelp

Likevel er det sånn at hjelpen du får, hvis du får hjelp, avhenger av ressurser du har, hvor du bor, og hvem du møter i systemet. (Kilde)

Gjentatte ganger må syke og pårørende gå til media før de får den hjelpen de har krav på.

Slik kan det ikke fortsette!

Vi jobber aktivt for:

Det gjør vi ved å:

Fordi vi vet at det nytter

Deborah Borgens Stiftelse jobber med DB-System® som et endringsverktøy. Det er en forskningsbasert metode som tar for seg det hele mennesket. Vi ser på menneskets historie og årsakssammenhenger – ikke symptomer.

Det gamle har ikke fungert

– Vi må tenke nytt – først da kan det skje endringer

Støtt oss – så vi kan ta fighten!

NOK er NOK!

Jeg har jobbet med å hjelpe mennesker i mer enn 30 år. Nå må jeg sette ned foten – NOK er NOK.

Nå vil jeg ikke lenger være med på at vi fortsetter en utvikling i samfunnet som går i feil retning, og som faktisk går utover menneskers ve og vel, og hele vår velferd.

Vi må tørre å si STOPP til en utvikling, vi ikke vil se!