Dette jobber vi med​

Deborah Borgens Stiftelse har foredrag, kurs, sertifiseringer og prosjekter som handler om psykisk helse og livsmestring.

Vi jobber også med å bidra til erfaringsdeling og samarbeid på tvers av sektorer, deriblant mellom oppvekst og utdanningssektoren, helse- og omsorgstjenestene og innen rus og psykiatri. 

Sertifiseringer

Sertifiseringer i Helse og Utdanning og oppvekst er under utarbeidelse.

Sertifiseringer

Vi tilbyr skreddersydde foredrag av variert lengde, med et tema du ønsker belyst innenfor psykisk helse og pedagogikk.

Felles for foredragene er at de handler om å møte mennesker i ulike livssituasjoner, som kan være preget av livskriser, vold og overgrep.

Sertifiseringer i Helse og Utdanning og oppvekst er under utarbeidelse.