Dette jobber vi med​

Deborah Borgens Stiftelse har foredrag, kurs, sertifiseringer og prosjekter som handler om psykisk helse og livsmestring.

Vi jobber også med å bidra til erfaringsdeling og samarbeid på tvers av sektorer, deriblant mellom oppvekst og utdanningssektoren, helse og omsorgstjenestene og innen rus og psykiatri. 

Vi tilbyr skreddersydde foredrag av variert lengde, med et tema du ønsker belyst innenfor psykisk helse og pedagogikk.

Felles for foredragene er at de handler om å møte mennesker i ulike livssituasjoner, som kan være preget av livskriser, vold og overgrep.