Unnskyld, kan jeg bare få lov til å være pårørende?

Fotosignatur Deborah Borgen i sort

7 av 10 føler seg utnyttet av kommunen, eller blir ikke lyttet til, når de ber om hjelp, veiledning eller støtte for egne behov som pårørende. (Kilde)

4 av 10 pårørende opplever det som en psykisk belastning å utføre omsorgsoppgaver. (Kilde)

Pårørende skal ikke måtte passe på at medisiner blir gitt eller at god hygiene blir ivaretatt.

Det må skje en endring! 
– Pårørende skal få bruke tid til omsorg og fellesskap!

Vi jobber aktivt for at:

Det gjør vi ved å:

Fordi vi vet at det nytter

Deborah Borgens Stiftelse jobber med DB-System® som et endringsverktøy. Det er en forskningsbasert metode som tar for seg det hele mennesket. Vi ser på menneskets historie og årsakssammenhenger – ikke symptomer.

Det gamle har ikke fungert

– Vi må tenke nytt – først da kan det skje endringer

Støtt oss – så vi kan ta fighten!

NOK er NOK!

Jeg har jobbet med å hjelpe mennesker i mer enn 30 år. Nå må jeg sette ned foten – NOK er NOK.

Nå vil jeg ikke lenger være med på at vi fortsetter en utvikling i samfunnet som går i feil retning, og som faktisk går utover menneskers ve og vel, og hele vår velferd.

Vi må tørre å si STOPP til en utvikling, vi ikke vil se!