Tutu – Erfaringer fra en forelder

Vi synes det er utrolig å se hvordan et barn som egentlig ikke vet så mye om dette, kan få så stort utbytte av det, uten veiledning fra voksne.

Prosjekt livsmestring i skole

Pilotprosjekt Livsmestring: Kontaktlærer Marita Bjønnes og Cecilie Stenhaug fra Deborah Borgens Stiftelse

Den siste måneden har vi gjennomført et pilotprosjekt ved Skagerak International School i Tønsberg. Tilbakemeldingen fra skolen er klar: «Prosjektet har gitt dem (elevene) nye verktøy for livsmestring.»

Tusen takk

Tusen takk of god gul 2023

Vi ønsker å takke alle våre givere og støttespillere. 2023 har vært et fantastisk lærerikt år og som ga Deborah en bekreftelse på et livslangt arbeid, for bedre psykisk helse i befolkningen.

Tips til gode samtaler med barna

Barn og voksen leser Tutu sammen

Tutu og Det Magiske Rommet er laget for å skape gode samtalestunder og gir lek og læring om livet – stort som smått. Der er en barnebok med ni hjertevarme fortellinger, som både barn og voksne har glede av. Tips: Bruk Tutu og Det Magiske Rommet til gode samtaler For et lite barn kan det […]

Frivilligbørs: 11 nye avtaler og flere nye samarbeidspartnere

Frivilligbørs 2023 – Dorothee Tettweiler, Deborah Borgen og Cecilie Stenhaug utenfor Støperiet med plakaten til stiftelsen

I denne uken gjorde vi noe helt nytt – vi var på Frivilligbørs. Selv om vi var litt ekstra spente, da dette var første gang vi deltok, ble vi fort varme i trøya. Hele 11 nye offisielle samarbeidsavtaler og flere nye bekjentskaper og samarbeidspartnere ble det til for stiftelsen – og det på under 2 […]

Kurs: Fra vold til et liv i trygghet

Kurs Fra vold til et livi trygghet Tønsberg

Nytt kurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kurset starter tirsdag 26. september 2023 i Tønsberg. Traumatiske opplevelser setter varige spor, og mange kvinner sliter med ettervirkninger og får symptomer – ofte flere måneder eller år etter hendelsen. For eksempel: Dette er andre gang vi tilbyr kurset, som gir helsemessig gevinster, styrker mennesker […]