Forside  >>  Aktuelt >>

Stressmestring og selvivaretakelse for helsepersonell

Seminar for helsepersonell – Hedda kilen og Børre Nyborg

Seminar for helsepersonell: Overlege Hedda Kilen og kursholder Børre Nyborg

I dagens samfunn står helsepersonell ovenfor komplekse situasjoner og oppgaver som skal løses og håndteres. Dette medfører ofte et stress og en uoversiktlig hverdag, som kan lede til sykdom og økt sykefravær.

Overlege Hedda Kilen ved Ruspoliklinikk Sør, kontaktet oss i forbindelse med sitt spesialiseringsforløp. Hun er i gang med en avsluttende oppgave, hvor temaet er forbedringsarbeid i klinikken.

Vårt endringsverktøy har tre vitenskapelige publiserte artikler, hvorav én er direkte knyttet opp til helsepersonell. Derfor ønsket Hedda Kilen å bruke DB-System® i sin oppgave.

Etter å ha snakket med Hedda Kilen, utviklet Deborah Borgen et seminar, spesielt rettet til helsepersonell som jobber i psykiatri. Seminaret gir verktøy for stressmestring og selvivaretakelse, og ble grunnlaget for oppgaven til Kilen.

Helsepersonell ved Ruspoliklinikk Sør, deltok på seminaret som ble gjennomført 28. februar 2024.

For at helsepersonell skal kunne håndtere stress og utfordrende situasjoner på en bedre måte, legger seminaret vekt på hjernens spilleregler, motoverføring og gir verktøy for selvivaretakelse.

Noen temaer i seminaret:

  • Hva er egentlig stress?
  • Avspenning – en stressfri sone
  • Et menneske – en historie
  • Hjernens mekanismer
  • Håndtering av egne følelser
  • Motoverføring – i møte med pasient

Nå skal deltakerne bruke det de har lært, og Hedda Kilen vil undersøke hvilke forbedringer seminaret og teknikkene fra DB-System® gir.

Vi ønsker å hjelpe hjelpere og tilbyr dette seminaret til helsepersonell i alle organisasjoner og bedrifter. Ta kontakt med oss, så finner vi gode løsninger sammen.

Bli fastgiver, eller gi et enkelt beløp.

Du utgjør en forskjell!

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter