Forside  >>  Aktuelt >>

Evaluering av pilotprosjekt i barnehage

Barnehage: Pilotprosjekt. Fra venstre: Mette Neffati – Styrer i Kjeldås barnehage, Cecilie Stenhaug – Fagansvarlig Utdanning og oppvekst, Deborah Borgens Stiftelse, Ellen L. Espeseth – Assisterende styrer i Kjeldås barnehage.

På bildet, f.v.: Styrer i Kjeldås barnehage Kari Mette Neffati, Cecilie Stenhaug fra Deborah Borgens Stiftelse og assisterende styrer Ellen L. Espeseth

I høst har vi gjennomført et pilotprosjekt i Kjeldås barnehage. De ansatte har lært hvordan de kan bruke en liten del av DB-System®, til stressmestring og refleksjon over egen praksis.

Evalueringen viser blant annet at de ansatte opplever å finne ro, og bedre løsninger med foreldre, barn og kollegaer. De sier også at prosjektet har gitt teknikker til å hjelpe barn med følelsesregulering, og at det har blitt en større ro i barnegruppa.

Hensikten med pilotprosjektet har vært å få erfaringsbasert kunnskap, fra de som er i det direkte arbeidet med barn. Både når det gjelder nytteverdi og brukervennlighet. Erfaring fra de som er i det direkte arbeidet med barn, er en viktig kilde til kunnskapsbasert praksis. Vi har fått verdifull erfaring i hvordan en liten del av DB-System® kan brukes i barnehage.

Personalet har fått en innføring i «Det mentale isfjell» som forklaringsmodell for hvordan vi fungerer som mennesker. De har lært en teknikk for å hente inn ro i hverdagen, og fått trening i en refleksjonsteknikk.

Før, under og etter prosjektet, har barnehagen evaluert nytteverdi og brukervennlighet gjennom spørreskjemaer og semistrukturerte intervju.

Barnehagen har skrevet en prosjektrapport, der deres erfaringer kommer frem.

Her er en kort oppsummering fra rapporten:

  • Alle ansatte har opplevd prosjektet som nyttig
  • Flere opplever også en endring i arbeidsmiljøet
  • De kommuniserer bedre med hverandre, og opplever mer positivitet og samarbeidsvilje
  • Flere tar ansvar
  • Leder forteller at de ansatte har blitt mer «stødig»
  • De opplever å finne ro, og bedre løsninger med foreldre, barn og kollegaer
  • Noen opplever også å ha mer overskudd når de kommer hjem

De ansatte sier også at prosjektet har gitt teknikker til å hjelpe barn med følelsesregulering, og at det har blitt en større ro i barnegruppa.

«Dette er noe av det bedre vi har hatt»

«Dette er metoder som funker»

«Hjelper oss å bli mer bevisst egne følelser og tanker»

Evalueringsrapporten kan leses i sin helhet her >>>

Barnehagen har opprettet en egen prosjektgruppe som har fokus på å integrere det de har lært i arbeidshverdagen. Prosjektgruppa trekker frem at de ser positive endringer i hver enkelt og i arbeidsmiljøet. Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM), er enkelt og brukervennlig. De ser betydningen av at det settes av tid til dette på systemnivå.

Ledergruppa i barnehagen vil jobbe for å integrere filosofien og teknikkene i det pågående refleksjons- og planarbeidet i barnehagen.

Barnehagen har også brukt Tutu og Det Magiske Rommet, som en hjelp til gode samtalestunder med barna. Barnehagen opplever at barna er interessert i hva «Tutu har å si», og flere barn har på eget initiativ, begynt å bruke sitt «indre magiske rom» for å finne ro, finne på morsomme ting eller bare filosofere litt.

I etterkant av prosjektet, har vi utarbeidet en egen barnehagepakke. Denne består av kurs for personalgruppen, et foredrag for foresatte, spesialheftet om Tutu og Det Magiske Rommet og et arbeidshefte med forslag til videre refleksjonspraksis.

Jobber du i en barnehage, eller kanskje du er foresatt? Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om barnehagepakken, og tips barnehagen om dette.

Kontakt: Fagansvarlig Cecilie Stenhaug cecilie@deborahborgensstiftelse.no

Det er godt dokumentert at barns psykiske helse, samt gode læring og utviklingsprosesser, avhenger av kvaliteten på samspillet mellom ansatte og barn i barnehagen.

Med kvalitet menes ansattes ferdigheter i å støtte barns emosjonelle, relasjonelle og sosiale utvikling, gjennom å gi de en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått.

Dette forutsetter evne til å oppfatte barns behov for omsorg, trygghet og tilknytning, og justere sin atferd i forhold til behovene. Det er mer og mer støtte for at fagpersonen er den viktigste metoden i et slikt arbeid.

I stiftelsen bruker vi DB-System®  som filosofi, teori og metode i arbeidet. DB-System® består av forelesninger om sammenhenger mellom følelser, tanker og handlinger, og hvordan vi kan bruke kognitive teknikker gjennom Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM).

Vi har jobbet frivillig med alle prosjekter siden oppstart, og er avhengig av støtte for å dekke løpende kostnader.

Måter du kan støtte oss på er å:

Vi ønsker å takke Kjeldås barnehage for tilliten de har gitt oss, slik at vi har kunnet gjennomføre et viktig prosjekt. Det var en utrolig positiv og faglig sterk gjeng som tok dette imot med åpne armer.

Vi ønsker barnehagen lykke til videre.

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter