Forside  >>  Aktuelt >>

Psykisk helse og rus: «Dette er jo nettopp det vi trenger.»

Lena, Deborah og Tron – Psykisk helse og rus - Brobygger'n

Lena og Tron vil sammen med Deborah stå frem og bidra med egne erfaringer, for å få DB-System® inn i behandlingstilbudet for psykisk helse og rus.

Det var ikke bare deltakerne på et 7 ukers kurs hos Brobygger’n som var begeistret over hvor store resultater de hadde fått på kort tid – men også lederen, som kort oppsummerte «Dette er jo nettopp det vi trenger.»

Og hva er «dette», lurer du kanskje på?

Vi bruker en godt dokumentert behandlingsmodell til å hjelpe mennesker med psykiske utfordringer, samt rus og andre psykiske lidelser, tilbake til en god livskvalitet.

De får kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, hvilke ressurser vi har og hvilke mekanismer som styrer oss, samt teknikker for endring og stressmestring. Fordelt på 7 torsdagskvelder á 3 timer har deltakere med forskjellig bakgrunn og livssituasjon fått lære, øve og mestre.

Resultatet er nesten ikke til å tro:

Alle deltakere har fått motivasjon og tro på at de selv kan mestre sitt liv (livsmestring). De står nå sterkere i seg selv og har også fått helsemessige gevinster.

«Pluss og minussidene er mye mer i balanse, og det merkes på humøret.
Og endelig har jeg hatt en full natt med søvn, og våknet uthvilt.»

– Tron

Kurset gjør den enkelte i stand til bedre å håndtere sine livsutfordringer og alle deltakerne har fått mer motivasjon til å gjøre det – og står sterkere i seg selv.

«Forbedring i hverdagen og bedring av PTSD, og angst er blitt mindre.
Har et større håp om bedring.
Har større motivasjon og ikke minst verktøy til å håndtere utfordringer man har.»
– Deltaker på kurset

Kurset bekrefter forskningsresultatene på DB-System® – og viser igjen at det er mulig å lage et behandlingstilbud, som innfrir alt det helsevesenet og kommuner etterspør: varige endringer på kort tid (her 7 kvelder), «Empowerment» (styrket individ/livsmestring) og transdiagnostisk (alle kan delta på samme kurs/tilbud, uansett diagnose eller livssituasjon). Samtidig som DB-System® har dokumentert effekt, også når det gjelder egenomsorg for helsepersonell.

Deborah Borgen
«Det er en sann glede å se mennesker, på så kort tid, hente frem og ta tilbake ressursene og kraften i sitt eget liv.» forteller Deborah Borgen, som både har utviklet og var kursholder for dette kurset.

Kun 7 kvelder á 3 timer var det som skulle til for at Lena fikk «livsenergien tilbake», Tron fikk «en full natt med søvn» og alle deltakere fikk helsemessige gevinster av forskjellig karakter.

Utdrag fra besvarelse i spørreskjema:

«Bedre søvn, våkner i god tid nå.

I minst 13 år, fra 2010, har jeg ikke hatt ork og kraft til å rydde og ha orden i mitt hjem og i mine ting. Det meste tar dager og uker, fordi jeg blir utmattet og må hvile og sove.

Tror det var kveld nummer 4 som jeg så «løgnen» som var årsaken.

Etter det har jeg ryddet hele min leilighet og har satt et veldig høyt jobbmål, fordi; jeg som bare har hatt 40% arbeidsfør i mange år, nå tror jeg at den er opp mot 100%.»

– Lena

En unik kombinasjon av kunnskap om:

  • hvordan vi fungerer som mennesker
  • hvordan hjernen fungerer bevisst og ubevisst
  • de mentale prosessene som skjer

Sammen med:

  • mentale øvelser som trener hjernen, og
  • teknikker for underliggende årsaker som gir varige endringer (SIM)

Gjør at deltakere får håp, mestringsfølelse, motivasjon til å gjøre noe og derved også skaper endringer.

Dette kurset ga deltakerne et helt nytt perspektiv på livet, og det gir «empowerment».

Begrepet «empowerment» utdyper viktige perspektiver i medvirkning. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer «empowerment» som en prosess der personer oppnår større kontroll over beslutninger og handlinger som påvirker deres liv. Det kan oversettes med myndiggjøring eller «å gjøre sterk».

Dette er en ressursfokusert tilnærming som tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser, ferdigheter og kompetanse. Tjenestenes rolle er å bidra til å bevisstgjøre og styrke dette slik at personen kan nå sitt potensial, og bistå til at pasient og bruker får tilgang til tilpassede tjenester av god kvalitet. Myndiggjøring handler også om at tjenestene deler makt og gir frihet og ansvar. (Kilde: Helsedirektoratet)

DB-System® er et nøytralt system, som tar utgangspunkt i det hele mennesket, uavhengig av vårt livssyn. Teknikkene kan brukes på egenhånd, tilpasset egen situasjon/utfordring og behandler/endrer underliggende årsaker.

Det betyr at alle, uansett diagnose eller livssituasjon, får resultater.

Deborah har alltid hatt en filosofi om at vi må se på det hele mennesket og dets historie, og ikke diagnoser. Dette er helt i tråd med det nye internasjonale rammeverket PTMF.

Et kurs, som gir resultater på tvers av diagnoser, er helt unikt innenfor psykisk helse, da de fleste behandlingstilbud er spesifikt rettet mot en diagnose/problematikk.

Hørt på siste kursdag: «Det er helt unikt – omfavne så mange forskjellige mennesker, så mange bakgrunner, og alle blir sett og hørt og får de resultater de trenger – det er helt spesielt.»

Transdiagnostisk: «Diagnoseovergripende (transdiagnostiske) tilnærminger adresserer de underliggende prosessene som er antatt å opprettholde psykiske lidelser, samtidig som de retter seg mot spesifikke diagnoser og problemområder. Diagnoseovergripende tilnærminger er derfor tenkt som mer hensiktsmessige enn diagnosespesifikke behandlingsformer.» (Kilde: RDUP.no)

Det at kurset gir empowerment, er transdiagnostisk og oppnår resultater innenfor en kort og tidsavgrenset periode, gjør at det ikke kun er kostnadseffektivt for samfunnet, men også for mennesket. Systemet som skal hjelpe sparer ikke bare kroner og øre, men det er også tidseffektivt. Tid for de som hjelper, og tid for den som trenger hjelp.

Som forskere selv har uttalt om DB-System®, så vil det være kostnadseffektivt for samfunnet fordi mennesker selv kan ta hånd om egen livssituasjon.

Deborah forteller: «En av kursdeltakerne fortalte meg at de som skulle hjelpe på DPS ikke ville «åpne de dype skuffene», fordi de var redde for hva som kom frem. Så i stedet ble vedkommende satt på medikamenter.

– Dette gjør meg både trist, men også rasende engasjert. Det er jo nettopp disse skuffene vi må åpne – de underliggende årsaker vi må inn til – for å kunne skape gode varige endringer. Det holder ikke med symptombehandling og medisinering.

Samtidig forstår jeg at det kan være vanskelig å åpne «disse skuffene» hvis du ikke har lært noe om hjernens mekanismer og hvordan du, på en trygg måte, kan gjøre det – hverken som behandler eller bruker/pasient.

Og det er dette DB-System® som behandlingsmodell gjør – gir kunnskap, forståelse og teknikker til å endre de underliggende årsakene på en helt unik måte.»

Deborah Borgens Stiftelse fremmer god psykisk helse i befolkningen, og har en behandlingsmodell som er godt dokumentert. Som kursdeltakere sier «dette MÅ være en del av behandlingstilbudet for psykisk helse og rus».

Bli fastgiver, eller gi en enkeltgave: Støtt her

Vipps: #915686 (Deborah Borgens Stiftelse)


Deborah Borgens Stiftelse er en non-profit organisasjon og er avhengig av din støtte.

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter