Forside  >>  Aktuelt >>

Prosjekt livsmestring i skole

Pilotprosjekt Livsmestring: Kontaktlærer Marita Bjønnes og Cecilie Stenhaug fra Deborah Borgens Stiftelse

Livsmestring: Å gi barn og unge et godt grunnlag for å håndtere livets oppgaver og utfordringer, er noe av det vi jobber med i stiftelsen.

Den siste måneden har vi gjennomført et pilotprosjekt ved Skagerak International School i Tønsberg. Tilbakemeldingen fra skolen er klar: «Prosjektet har gitt dem (elevene) nye verktøy for livsmestring.»

I læreplanens overordnede del, området for folkehelse og livsmestring, legges det vekt på at eleven skal få muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. De skal få en forståelse for hva som har betydning for å kunne mestre eget liv, slik at elevene kan håndtere medgang, motgang og praktiske utfordringer (Utdanningsdirektoratet).  

Gjennom tre undervisningsøkter, har elevene i 9. klasse, fått verktøy for å håndtere stress, jobbe med mål og håndtere følelser.

Noen temaer vi har vært innom er:

  • Hvordan vi fungerer som mennesker
  • Grensesetting
  • Vennskap
  • Stress
  • Skolearbeid
Elev og kontaktlærer Marita Bjønnes på Skagerak International School.
Elev med konktaktlærer Marita Bjønnes på Skagerak International School i Tønsberg

Hensikten har vært å få erfaringsbasert kunnskap fra både elever og de som jobber i skole, når det gjelder nytteverdi og brukervennlighet. Med andre ord: hvordan kan innhold fra DB-System® tilpasses bruk i en skolehverdag? Og hvilken nytteverdi har det?

Tilbakemelding fra skolen i etterkant av prosjektet:

«Prosjektet virket veldig relevant for skolen allerede ved den første kontakten som oppsto på Frivillighetsbørsen. Skolelederen så en verdi i prosjektet som passer for våre elever og deres aldersgruppe og utfordringer.

Vi har opplevd at elevene har vært engasjert i prosjektet, og ser verdien av å kunne mer om hvordan hjernen fungerer og dermed få en forståelse av hvordan man bedre kan håndtere stress, følelser og livet generelt.

Øvelsene som inngår i prosjektet, har gitt elevene erfaringer ved å øve på å kjenne følelser og ta tak i de små hendelsene i livet som oppstår og som noen ganger er vanskelig for den enkelt å håndtere. Prosjektet har gitt dem nye verktøy for livsmestring.»

– Skagerak International School, Tønsberg

Vi trenger flere faste givere som kan være med oss å løfte arbeidet frem i samfunnet.

Din støtte er med på å gjøre en forskjell for barn og unge!

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter