Seminar for beredskap og nødetater

I dagens samfunn står helsepersonell ovenfor komplekse situasjoner og oppgaver som skal løses og håndteres. Dette medfører ofte et stress og en uoversiktlig hverdag, som kan lede til sykdom og økt sykefravær.

Seminaret er for … 

Helsepersonell illustrasjon

Stressmestring og selvivaretakelse

For at helsepersonell skal kunne håndtere stress og utfordrende situasjoner på en bedre måte, legger seminaret vekt på hjernens spilleregler, motoverføring og gir teknikker og verktøy for selvivaretakelse.

Noen temaer i seminaret:

Forskningsbasert seminar

DB-System®, er et vitenskapelig dokumentert system, og dette seminaret bygger på denne filosofien og det forskede arbeidet som allerede er gjort.

Noen hovedkonklusjoner fra de to første vitenskapelige artiklene er at DB-System® kan fremme psykisk velvære, fremme evne til selvregulering og forebygge depresjon. Det vises også til at hjernen får funksjonelle endringer som gir en forbedring i kognitive funksjoner.

Les mer om forskningen her.

Kvalitativ studie – helsepersonell

En god relasjon mellom behandler og pasient, har signifikant betydning for effekten av behandlingen. I den kvalitative studien som ble gjort, var målet å undersøke og beskrive helsepersonells erfaringer med å håndtere motoverføring, ved hjelp av Selv-ledet Imaginær Meditasjon, som er en del av systemet.

Deltakerne i studien rapporterte at de ble bedre til å håndtere personlig sårbarhet, sette klarere grenser og praktisere egenomsorg. Dette førte til en opplevelse av å få til bedre relasjoner med pasientene.

En hovedkonklusjon var at helsepersonell ble bedre til å håndtere motoverføring. Dette handler om hvordan behandlerens egne uløste indre konflikter kan påvirke pasientrelasjonen, som igjen påvirker effekten av behandlingen.

Praktisk

Seminar-pakke for helsepersonell:

  • Heldagsseminar på 6 timer

  • En oppfølging/veiledning etter avtale – 2-3 timer


Pris: kr 20.000 – maks antall 25 personer. Reise og overnatting kommer i tillegg.

Forventede resultater basert på tidligere erfaringer:

Fagansvarlig Deborah Borgen

Vi ønsker å hjelpe hjelpere, og tilbyr dette seminaret til beredskap og nødetater.

Ta kontakt, så finner vi gode løsninger sammen.
E-post: deborah@deborahborgensstiftelse.no 

Les mer om Deborah her.

Relaterte artikler