Forside  >>  Aktuelt >>

Forsker snakker om SIM
– Verktøyet vi bruker i stiftelsen

Forsker Olaug Julie Aasan uttaler seg om SIM i Rus&Samfunn

Relasjonens betydning er godt dokumentert. Kvaliteten på relasjonen mellom helsepersonell og pasient, eller lærer og elev, har direkte innvirkning på utfallet av behandling og læringsutbytte.

I 2022 ble det publisert en forskningsartikkel om verktøyet vi bruker i stiftelsen – SIM (Selv-ledet Imaginær Meditasjon). Forskningen er publisert i Frontiers in Psychiatry. I en artikkel i Rus&Samfunn snakker en av forskerne om betydningen SIM kan ha for helsepersonell.


SIM – Et lovende verktøy

Forskning på SIM viser at det er et lovende verktøy for å fremme gode relasjoner og ferdigheter til å håndtere motoverføring. Motoverføring handler om følelser som vekkes hos oss, i møte med andre mennesker. Det snakkes mye om dette blant helsepersonell, men det er like aktuelt for de som jobber i barnehage og skole.

Et særlig interessant funn er at fagfolk er i stand til å identifisere og bearbeide komplekse årsakssammenhenger på egen hånd, uten veiledning fra andre. De kunne bryte uheldige handlingsmønstre. I et samfunnsperspektiv er dette kostnadseffektivt.

Vi har ikke råd til å sende alle fagfolk i terapi hver gang de opplever vanskelige følelser i møte med pasienter/elever/pårørende. Vi har heller ikke råd til å kutte i pasienter for å «spare» behandlerne. SIM bidrar derfor til mer bærekraft i helsevesenet og i utdanningssystemet.

Les hele artikkelen her: Hvordan håndtere negative følelser hos «den gode hjelper»? – Rus & samfunn

Les mer om vårt endringsverktøy – DB-System® her >>>

Seneste nyheter

Styreleder Deborah Borgen holder foredrag for håndballjentene i Kolbotn il – J2008

Foredrag for håndballjenter

I går var styreleder Deborah Borgen invitert til å holde et foredrag for håndballjentene i Kolbotn IL – J2008, som en del av arbeidet med å forebygge og fremme god psykisk og mental helse.

Les mer »
Helseinnovasjon konferanse 2023 logo

Møt oss på konferanse om helseinnovasjon

Vi deltar på den digitale konferansen for helseinnovasjon 1.-2. februar 2023 med vårt banebrytende endringsverktøy – DB-System®.

Her kan du møte oss, og andre som jobber for innovasjon og verdiskapelse i helsesektoren.

Les mer »
Tusen takk og god jul

Tusen takk

Høytiden står for døren og vi ønsker å takke alle våre givere og støttespillere i 2022.

2022 var året hvor drømmen om en stiftelse gikk i oppfyllelse, og det motiverer oss til å gjøre en forskjell videre i 2023.

Les mer »