Sertifiseringer

Vi tilbyr sertifiseringer for helsepersonell og ansatte innen barnehage og skole. Det vil si for alle som jobber innen psykiatri, psykisk helse og rus, helse- og omsorgstjenesten eller med barn og unge innen utdanning og oppvekst.

Utdannelsen går over ett år, følger skoleåret og er delt inn i tre trinn. Avhengig av hvilken sertifisering du tar, kan det blant annet handle om hvordan du kan bruke det til undervisning i en klasse, i individuell opplæring, terapeutiske sammenhenger eller hvordan du kan hjelpe pasienter og brukere.

Når du har fullført alle tre trinn, og bestått eksamen, er du sertifisert til å ta i bruk DB-System® innen ditt fagområde, og til å veilede andre.

Gjennom refleksjon i grupper, og gjennom egen praksis på ditt arbeidssted, vil du trene opp ferdigheter i å bruke DB-System® aktivt i din arbeidshverdag.

 

Vår målsetting er at du etter sertifiseringen:

  • Står solid i din profesjonsutøvelse og kan balansere belastninger og utfordringer på en god og konstruktiv måte over tid

  • Har styrket nøkkelkvalifikasjonene: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk

Våre sertifiseringer

Helsepersonell

Sertifisering for helsepersonell er for deg som er ansatt innen psykiatri, psykisk helse og rus, og helse- og omsorgstjenesten.

Sertifisering for utdanning og oppvekst er for deg som jobber i barnehage, skole eller andre arenaer som gjør at du har et opplæringsansvar for barn og unge.

Sertifisering for helsepersonell er for deg som er ansatt innen psykiatri, psykisk helse og rus, og helse- og omsorgstjenesten.

Sertifisering for utdanning og oppvekst er for deg som jobber i barnehage, skole eller andre arenaer som gjør at du har et opplæringsansvar for barn og unge.