Barnehagepakke

Barnehagepakken gir teknikker til stressmestring og systematisk refleksjonsarbeid i barnehagen.

Den inneholder i tillegg et verktøy for gode samtalestunder med barna om livets små og store oppgaver og utfordringer.

I barnehagepakken får også foresatte en innføring i stressmestring, og hvordan skape gode hverdagssituasjoner.

Vi tilbyr en barnehagepakke som består av følgende:

Vår intensjon er at barnehagen skal få kompetanse til å videreutvikle følgende nøkkelkvalifikasjoner: genuin, løsningsorientert, selvstendig, samarbeidsorientert, nysgjerrig, årvåken og empatisk.

Les mer om det praktiske her.

Barnehagepakke – illustrasjonstegning

Kunnskapsbasert barnehagepakke

DB-System®, som er filosofien og metoden vi bruker, består av forelesninger om hvordan vi fungerer som mennesker, og Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM).

SIM kan brukes for å få bedre søvn, dempe stress, få bedre relasjoner til barn, kollegaer og foresatte, og håndtere følelsesmessige sårbarheter som kan påvirke praksis.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på DB-System® som har ført til tre internasjonale vitenskapelige publiseringer. Noen hovedkonklusjoner er at DB-System® kan fremme psykisk velvære, fremme evne til selvregulering og kognitive funksjoner.

Les mer om forskningen her.

Erfaringsbasert

Erfaringsbasert kunnskap er en viktig kilde til kunnskapsbasert praksis. Vi har gjennomført et pilotprosjekt i en barnehage, der hensikten var å få erfaringsbasert kunnskap, fra de som er i det direkte arbeidet med barna.

Erfaringene fra barnehagen gav oss verdifull innsikt om hvordan en liten del av DB-System® kan gis til en barnehage, på en måte som både oppleves nyttig og brukervennlig.

Les om erfaringene fra Kjeldås barnehage her.

Praktisk om barnehagepakken

Kurs for personalet:

 • 2 kursdager for personalgruppen – med tre timers varighet hver gang

 • Kurset er en kombinasjon av forelesninger og mentale øvelser

 • Personalet vil lære:
  • Å bruke Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM)
  • Om sammenhenger mellom følelser, tanker og væremåter

Forventede resultater basert på tidligere erfaringer:

Illustrasjon Hender barnehagepakke

Barnehagen vil også få:

 • Et arbeidshefte med repetisjon av forelesninger og øvelser, og forslag til refleksjonspraksis og arbeid med barna, i etterkant av kurset.

 • Spesialhefte om Tutu og Det Magiske Rommet. Et hefte med konkrete tips og triks til barn, om hvordan bruke Det Magiske Rommet til å finne gode løsninger på forskjellige ting. I heftet er det også en veiledning til voksne (personalet og foresatte) om hvordan bruke heftet til å skape gode samtalestunder med barna.


Barnehagepakken inkluderer fire spesialhefter. Det er mulighet for å kjøpe flere hefter, hvis barnehagen ønsker dette.

Foredrag for foresatte består av:

 • Forelesning om hvordan vi fungerer som mennesker, og hvordan vi kan skape gode hverdagssituasjoner for barna

 • Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM). Foresatte ledes gjennom en avspenningsøvelse som gir en trygg sone i hverdagen

 • Tips og råd om hvordan håndtere hverdagssituasjoner knyttet til vennskap, mobbing, grensesetting, og hvordan snakke med barn om livets små og store oppgaver

Pris for barnehagepakken

Barnehagepakken koster kr 15.000. Evt. reise og overnatting kommer i tillegg.

Cecilie Stenhaug

Fagansvarlig Cecilie Stenhaug

Cecilie Stenhaug er kursholder og fagansvarlig for utdanning og oppvekst. Hun har flere års erfaring fra ulike stillinger i barnehage og skole, og har også bachelor og mastergrad i pedagogikk fra NTNU. 

Kontakt Cecilie for mer informasjon om barnehagepakken
E-post: cecilie@deborahborgensstiftelse.no

Telefon: 98 40 48 22

Les mer om Cecilie her.

Styrer Kari Mette Neffati i Kjeldås barnehage
Kari Mette Neffati

Styrer i Velle Kjeldås barnehage

Referanse

Kursdagene har gitt oss nye tanker og teknikker til endringsprosesser.

Vi har lært hvor viktig det er å være bevisst våre egne tanker, følelser og reaksjoner i samspill med barn. Flere ansatte bruker metoden aktivt og sier at de har stor nytte av det både på jobb og hjemme.

Vi har fått en god teknikk til å stresse ned og finne ro i hverdagen og en teknikk som hjelper oss i endringsprosesser.

Teknikkene er enkle og gir raskt resultat. Dette er noe alle barnehager bør satse på.

Cecilie er en god foredragsholder som har gitt oss god innføring i både teori og mange eksempler som er nyttige for oss.

Les kronikken Kari Mette Neffati og Ellen L. Espeseth skrev til barnehage.no, om resultatene av å bruke Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM) her.