Kurs: Fra vold til et liv i trygghet

Kurs Fra vold til et livi trygghet Tønsberg

Nytt kurs for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kurset starter tirsdag 26. september 2023 i Tønsberg. Traumatiske opplevelser setter varige spor, og mange kvinner sliter med ettervirkninger og får symptomer – ofte flere måneder eller år etter hendelsen. For eksempel: Dette er andre gang vi tilbyr kurset, som gir helsemessig gevinster, styrker mennesker […]

NOK er NOK!

Nok er nok – Deborah Borgens Stiftelse

Nå vil jeg ikke lenger være med på at vi fortsetter en utvikling i samfunnet som går i feil retning, og som faktisk går utover menneskers ve og vel, og hele vår velferd.

Vi må tørre å si STOPP til en utvikling, vi ikke vil se!

En god samtale ble til en artikkel i media

Deborah Borgen på kontoret i Kalvetangveien. Foto: Asbjørn Olav Lien – Tønsberg Blad

I mai deltok Deborah på en workshop med tittelen: Hvordan gjøre bedriften din kjent i media. Det ledet til en god samtale med Marie Olaussen, som er utviklingsredaktør i Tønsberg Blad. Hun var helt klar på at arbeidet vi gjør, må få omtale i media på flere måter. Marie ble fanget av Deborahs historie, og […]

Good aftercare

Kurset «Fra vold til et liv i trygghet» er et tiltak for godt ettervern.

«After experiencing the transformations and seeing the results, it is quite clear that the course must be part of good aftercare», says Dorothee Tettweiler

Et godt ettervern – det finnes et system

Kurset «Fra vold til et liv i trygghet» er et tiltak for godt ettervern.

Et av tiltakene til et godt ettervern, for alle som har opplevd vold, er kurset «Fra vold til et liv i trygghet». 1. juni hadde de første deltakerne gjennomført kurset i regi av stiftelsen. Kurset ga helsemessige gevinster.