Legg ut et smil!
– En dugnad for psykisk helse

Å være til for hverandre viser seg viktigere enn noen gang. Statistikken viser at stadig flere barn, unge og voksne sliter psykisk, og mange sitter med følelsen av å være alene med tunge tanker. Med prosjektet Legg ut et smil! gjør vi noe med dette.

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, og i 2022 er dette temaet:

Internasjonalt fokus: Gjør mental helse og velvære for alle til en global prioritet.
Nasjonalt fokus: Vi trenger hverandre #løftblikket

Legg ut et smil

Utenforskap koster

I 2022 ønsker den nasjonale verdensdagen å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være en del av et fellesskap.

Forskning viser at det å ha felles mål og prosjekter er med på å øke tilhørigheten og reduserer konflikter.

Deborah Borgens Stiftelse har laget et prosjekt, som kan skape tilhørighet og et fellesskap på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer.

Vi valgte å starte prosjektet på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2022, og lar det bli et prosjekt som vi ønsker å ha fokus på hele året. Én dag, én uke eller én måned er ikke nok!

Hva menes med et fellesskap

Fellesskap handler om å være en del av noe som er større enn bare seg selv. Det kan være et fellesskap hjemme, på jobb, på skole eller i barnehage. Vi kan også være en del av en kommune, et lag eller en forening. Men vi tenker et enda større fellesskap, der hvert individ på jordkloden utgjør det store fellesskapet.

Du kan være i et fellesskap og allikevel føle deg ensom og alene. Det er da det er viktig å tenke større. At vi er ikke alene, selv om vi fysisk er alene, men vi har en større samhørighet – et større fellesskap.

Vi kan som mennesker kommunisere på tvers av det fysiske, fordi vi er mer enn bare vår fysiske kropp. Vi har også våre tanker vi kommuniserer med. Å kommunisere på en annen måte, gjør at vi kan se andres og egen styrke, og bygge et sterkt fellesskap.

Vi kan alle bidra til fellesskapet – Legg ut et smil!

For mange er det nettopp en utfordring å ikke føle en tilhørighet i et fellesskap. Så la oss sammen bygge en tilhørighet. Et lite steg og en liten handling er noe alle kan klare, og vi kan sammen skape en større tilhørighet til et fellesskap.

Alt det krever er en handling fra hver og en av oss. La oss sammen gjøre en dugnad og få den til å leve. Det er når vi faktisk gjør den fysiske handlingen, at vi kjenner at dette gjør noe med oss selv. Følelsen av å bidra er en sterk og viktig følelse for oss mennesker.

 

Dette er stegene – slik deltar du:

Plukk opp en stein

Plukk opp en stein

Den største galskapen er å forvente en endring uten å gjøre en endring. Eller som sitatet fra Albert Einstein sier: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat.»

Ved å plukke opp en stein gjør du en handling for å ta del i et større fellesskap. Du vet at andre gjør det samme, og den følelsen skal knytte oss sammen. Vi kan ikke forvente endringer, hvis vi ikke gjør en endring og handler.

Tegn et smilende ansikt

Når du har gjort den første handlingen, så kan neste steg starte. Ta en tusj, og tegn et smileansikt. Det vil påvirke din tanke og bringe frem et smil og en glede. Tenk på at vi er mange som gjør det sammen for å bidra til fellesskapet, og det gir håp.

Tankene påvirker kroppen vår, dagen vår og omgivelsene våre. Og bare tanken på at andre skal få glede av å møte steinen du tegner på nå, vil også gjøre noe for deg.

Samtidig er det en enkel tegning, som gjør at vår kreativitet og mestringsfølelse kan få blomstre. 

Kvinne med en blå kåpe. Står ute i naturen og holder steinen med et smilende ansikt foran hjertet sitt. Kvinnen har øynene lukket og smiler og tenker gode følelser.

Tenk på en god opplevelse

Hold steinen nær deg og tenk på følelsen av å være i et fellesskap med andre. At andre skal få glede av ditt bidrag. Du vil løfte, glede og gi håp til andre, og uansett om du ikke fysisk møter noen, vil dette også være et møte på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer.

Du vil også gi deg selv denne gode følelsen, som du kan ta med deg videre. Stå en stund i den følelsen, og den vil påvirke deg og dagen din. Dette er også en egen handling for å fremme god psykisk helse. Vi kan fylle våre hoder med det vi ønsker av det gode. Hjernen påvirkes, du påvirkes og de som møter steinen din påvirkes.

Du må ikke nødvendigvis lukke øynene når du gjøre dette. Det viktigste er at du tenker gode tanker. Det er din intensjon om å løfte og bidra til andre, som både gir deg og andre en god opplevelse.

Ikke føl at du skal prestere eller gjøre det på den helt riktige måten. Da kan det være at du bare lar det være, fordi det er en ubehagelig følelse som oppstår. Følg oppskriften som du tror den er, ha med deg en tusj og vit at det du gjør bidrar til så mange.

Kvinne legger ut en stein med et smilende ansikt og deltar i dugnaden Legg ut et smil!

Legg ut et smil!

Da gjenstår det siste steget – Legg ut et smil!

Å gi hverandre et smil er en god ting, og skaper også noe fint. Det å legge ut et smil, vil skape noe helt annet:

  • Vi får selv en gevinst ved en god tanke
  • Vi løfter blikket, og gir til et fellesskap
  • Vi får tilhørighet til et fellesskap gjennom handling
  • Og alle er med å bidrar til dugnaden

Når du møter en smilende stein

Ser du den smilende steinen i bildet? Når du møter en stein med et smilende ansikt, får du en bekreftelse på at du er i et fellesskap med andre.

Har du ikke selv lagt ut en smilende stein, er kanskje tiden kommet for at du gir ditt bidrag til fellesskapet. Som nevnt – det vil løfte og gi håp for deg selv og andre.

Når du møter en smilende stein, ta da gjerne et bilde og legg ut på sosiale medier med #leggutetsmil. Så skaper vi også et digitalt fellesskap.

Vi trenger hverandre nå

Psykisk velvære krever fysisk handling og med denne lille handlingen kan vi være med på å skape et stort godt fellesskap.

Noen få steiner gjør ikke jobben alene, derfor trenger vi at alle engasjerer seg og blir med. Det koster så lite og kan bety så mye for den som trenger det.

Vi trenger hverandre nå, bli med på dugnaden – Legg ut et smil😊

Prosjektet oppdateres med jevne mellomrom med nyheter som du finner under Aktuelt.