Forside  >>  Aktuelt >>

Tutu som et spesialhefte

Tutu og Det Magiske Rommet – et spesialhefte til 4-åringen

Tutu – et samarbeid med Rotary

Våren 2022 tok Sande Rotary kontakt med Deborah Borgen. De ønsket å rette et fokus på barns psykiske helse, i et forebyggende perspektiv.

Sande Rotaryklubb mottok midler fra District Grant i tillegg til eget bidrag fra klubben. Holmestrand Rotaryklubb og Unique Mind ESP bidro også med økonomisk støtte.

Resultatet ble et spesialhefte om Tutu og Det Magiske Rommet.

Tutu

Bilen Tutu så dagens lys for over 30 år siden. Da laget Deborah historier til sine barn, om Tutu og dyr han møtte rundt omkring. Bilen fikk nytt liv i 2018, da Cecilie presenterte sin drøm om å lage et samlingsopplegg for barnehager.

I dette opplegget var det viktig å snakke med barn om livets temaer, på godt og vondt. Og hvordan vi kan håndtere alt det livet består av, på best mulig måte. Da fikk Deborah ideen om at Tutu kunne være en del av dette opplegget. Dette førte til barneboken om Tutu og Det Magiske Rommet.

Den gode samtalen

Målet med prosjektet er å dele ut heftet gratis til 4 åringer og gi foreldre, som ønsker det, et eget foredrag om hvordan bruke heftet. Heftet kan brukes til gode samtalestunder med barna, og består også av en egen veiledning til voksne.

Fremdrift i prosjektet

Heftet er nå ferdig skrevet, og illustrasjoner er laget av Sveen & Emberland. Rotary Sande og Holmestrand arbeider med å lage en plan for å dele ut heftet, samt gi foresatte tilbud om et foredrag om hvordan de kan bruke heftet.

Du kan lese mer om prosjektet på Rotary Sande sin hjemmeside og på vår prosjektside.

Vi gleder oss til et fortsatt fint samarbeid med Rotary. 

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Andre nyheter