Tutu-hefte for 4-åringen

Bilen Tutu så dagens lys for over 30 år siden. Da laget Deborah historier til sine barn, om Tutu og dyr han møtte rundt omkring. Bilen fikk nytt liv i 2018, da Cecilie presenterte sin drøm om å lage et samlingsopplegg for barnehager.

I dette opplegget var det viktig å snakke med barn om livets temaer, på godt og vondt. Og hvordan vi kan håndtere alt det livet består av, på best mulig måte. Da fikk Deborah ideen om at Tutu kunne være en del av dette opplegget. Dette førte til barneboken om Tutu og Det Magiske Rommet

I samarbeid med Rotary Sande har vi nå videreutviklet Tutu og Det Magiske Rommet og laget et spesialhefte for 4-åringen.

Målet med prosjektet var å dele ut heftet gratis til 4 åringer og å gi foreldre støtte, så de kan ha gode samtaler med barna.

Tutu og Det Magiske Rommet – et spesialhefte til 4-åringen

Samarbeid med Rotary

Våren 2022 tok Sande Rotary kontakt med Deborah Borgen.

De ønsket å rette et fokus på barns psykiske helse, i et forebyggende perspektiv. Resultatet ble et spesialhefte om Tutu og Det Magiske Rommet.

Sande Rotary mottok midler fra District Grant, i tillegg til eget bidrag fra klubben. Holmestrand Rotary og Unique Mind ESP har også bidratt med økonomisk støtte. Heftet er nå ferdig skrevet, og illustrasjoner er laget av Sveen & Emberland.

Et hefte for gode samtalestunder med barna

Heftet kan brukes til gode samtalestunder med barna, og består også av en egen veiledning til voksne. Hvordan hjelpe barna å sortere følelser, tanker og erfaringer på en god måte? 

I heftet lærer barnet litt om hvordan vi mennesker fungerer. At miljøet og tankene våre påvirker kroppen. Hvordan barnet ved hjelp av det magiske rommet kan ha et stille rom for seg selv, hvor de kan finne ro og balanse mellom tanker og følelser før de gjør handlinger.

Fremmer god psykisk helse hos barna

Når det gjelder barn som har opplevd belastende livshendelser, er det to ting som er særlig viktig med tanke på hvor godt de klarer seg i etterkant.

Det ene er at de har hatt minst én voksen i sitt liv, som har sett dem, og gitt de en opplevelse av å bli sett, hørt og forstått. Derfor har vi skrevet en egen veiledning til voksne, i heftet.

Det andre er at de har utviklet et godt språk. Dette fordi språket gir barnet mulighet til å sortere følelser, tanker og erfaringer de gjør seg.

Det er ikke nødvendigvis en vond erfaring som gjør at livet blir vanskelig, men hvordan denne erfaringen ble håndtert og forstått. Hvis et barn for eksempel opplever å ikke få være med å leke i barnehagen en dag, kan dette fort oppleves vondt og vanskelig for barnet. Men hvis en voksen er tett på (foresatte eller barnehageansatte) og hjelper barnet å sortere hendelsen; «kanskje de ikke skjønte at du ville være med i leken, spør en gang til, så skal jeg hjelpe deg», så vil ikke samme hendelse bli like vanskelig. Derfor har vi skrevet historier om smått og stort i heftet, som hjelper barnet til å trene på å sortere erfaringer de gjør seg.

Vi er også opptatt av at barn skal få gode erfaringer med å reflektere over livet, følelser, erfaringer osv, i sitt eget stille rom. Det vi kaller for Det Magiske Rommet. Når barn får tidlige erfaringer i slik refleksjon, og med voksne rundt som støtter de i en slik prosess, så vil de få med seg et godt grunnlag for å håndtere livets små og store oppgaver og utfordringer.

Utvikling i prosjektet

Heftet ble utdelt av stiftelsen, i samarbeid med Rotary Sande, på Holmestrand og Sande bibliotek lørdag 12. november 2022. 

Arbeidet med dette prosjektet resulterte i at vi nå jobber videre med å dele heftet til barn i småbarnsalder og støtte voksne i gode samtaler med barn. 

Rotary Sande har vært en god samarbeidspartner og vil fortsette samarbeidet om Tutu. Dette bidrar til å fremme god psykisk helse hos barn og unge.

Du kan lese mer om prosjektet på Rotary Sande sin hjemmeside.