Forside  >>  Aktuelt >>

Lagde egne teknikker for å håndtere en traumatisk barndom

Pressemelding Lagde egne teknikker for å håndtere barndommens traumer

Deborah Borgens drøm er nådd – barndommens traumer kan hjelpe samfunnet. Foto: Børre Nyborg

Deborah Borgens barndom besto av vold, alkohol, to voldtekter i ung alder, og overgrep fra en lege. I voksen alder lagde hun egne teknikker for å håndtere barndommens traumer. Deborah har nå startet en ideell stiftelse som skal jobbe med å fremme god psykisk helse hos folk. Hun vil bruke barndommen til noe positivt.

Deborah møtte veggen på en brutal måte, og opplevde ikke å få den hjelpen hun trengte fra hjelpeapparatet. Som en følge begynte hun å utforske og fordype seg i kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker. Resultatet ble et system med egne teknikker for å håndtere barndommens traumer.

Forskere har undersøkt teknikkene, og de har vekket interesse også i utlandet. Forskerne sier systemet er banebrytende fordi vi kan bruke teknikkene hjemme i egen stue, uten hjelp fra terapeut. Med stor positiv effekt på vår psykiske helse.

Deborah har hjulpet mennesker i mer enn 30 år, og ønsker nå for alvor å etablere systemet i samfunnet gjennom en ideell stiftelse. 24. juni ble Deborah Borgens Stiftelse opprettet, ved hjelp av en stor donasjon fra en giver i Tyskland.

Stiftelsen bidrar med kunnskapsutvikling, praksisutvikling, tjenestestøtte og formidling til alle som jobber med barn, unge og voksne. Formålet er å øke kompetansen og kvaliteten på tjenester som er med å påvirke barn, unge og voksnes psykiske helse.

Deborah Borgens Stiftelse skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til selv å håndtere sine livsutfordringer og bidra til økt opplevelse av livsmestring.

Lenker

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter

Seneste nyheter

Nok er nok – Deborah Borgens Stiftelse

NOK er NOK!

Nå vil jeg ikke lenger være med på at vi fortsetter en utvikling i samfunnet som går i feil retning, og som faktisk går utover menneskers ve og vel, og hele vår velferd.

Vi må tørre å si STOPP til en utvikling, vi ikke vil se!

Les mer »
Kurset «Fra vold til et liv i trygghet» er et tiltak for godt ettervern.

Et godt ettervern

Et av tiltakene til et godt ettervern, for alle som har opplevd vold, er kurset «Fra vold til et liv i trygghet». 1. juni hadde de første deltakerne gjennomført kurset i regi av stiftelsen. Kurset ga helsemessige gevinster.

Les mer »