Main page  >>  News >>

Barn og unges oppvekst og utdanning

Cecilie Stenhaug – ansvarlig for utdannings og oppvekst. Barn i et klasserom

Cecilie Stenhaug – Ansvarsområde: Oppvekst og utdanning

I videoen NOK er NOK forteller Deborah Borgen om sine erfaringer, og hvordan du kan være med å støtte oss med arbeidet i stiftelsen.

I den anledning passer det med en liten oppdatering om hva vi har jobbet med for barn og unges oppvekst. Og hvilke spennende planer vi har fremover.

I denne artikkelen kan du lese om:

  • Nytt pilotprosjekt i Kjeldås barnehage
  • Pilotprosjekt i skole – kjenner du en skole?
  • Tutu hefter
  • Kvalifisert for fremtiden
  • Sertifisering for de som jobber med barn og unge
  • Våre tanker om en menneskeorientert utdanning

Prosjekter – barn og unges oppvekst og utdanning

Pilotprosjekt i barnehage

Denne høsten går vi i gang med et pilotprosjekt i Kjeldås barnehage i Sande.

Stiftelsen ønsker å samarbeide med praksisfeltet (de som jobber med barn) om å skape gode oppvekstsvilkår.

I dette pilotprosjektet søker vi erfaringer fra de som jobber i barnehage når det gjelder nytteverdi og brukervennlighet med bruk av DB-System® i arbeid med barn. Hovedfokuset er å lære deltakerne å bruke deler av metoden til avspenning og refleksjon over egen praksis. Vi vil også undersøke hvordan de opplever at dette påvirker samarbeid med foresatte og kollegaer, og arbeidet med barna.

Erfaringsbasert kunnskap fra de som utfører det direkte arbeidet med barn, er en viktig kilde til kunnskapsbasert praksis. Gjennom et fokus på erfaringer hos de som er i det direkte arbeidet med barn vil vi i stiftelsen få verdifull innsikt i hvordan en liten del av DB-System® kan brukes i barnehagen.

De som jobber med barna, vil kunne få et effektivt verktøy for å fremme god refleksjonspraksis i barnehagene.

Pilotprosjektet vil bestå av to personalmøter med tre timers varighet, samt et foreldremøte der foresatte vil få et foredrag der de får kunnskap om hvordan vi jobber i barnehagen, og hvordan de selv kan bidra i dette arbeidet.

Pilotprosjekt skole

Vi ønsker å gjennomføre et lignende prosjekt i skole.

Jobber du selv på en skole, eller vet om en skole som kunne tenke seg å være med på et slikt prosjekt, ta kontakt med Cecilie Stenhaug, ansvarlig for oppvekst og utdanning.

Tutu og Det Magiske Rommet – et spesialhefte til 4-åringen

Tutu hefter

Høsten 2022 utarbeidet vi et Tutu hefte. Prosjektet ble støttet av Rotary i Holmestrand og Sande, og ble delt ut til foreldre i Holmestrand kommune.

Heftet kan brukes til gode samtalestunder med barna, og består også av en egen veiledningsdel til foresatte.

Veiledningen i heftet er i ettertid redigert, slik at den også er rettet mot voksne som jobber med barn.

Vi har også planer om å utarbeide flere Tutu hefter, som tar opp ulike temaer som er viktig for barn. Deriblant døden, vonde hemmeligheter, og hvordan jobbe med å skape gode løsninger sammen med andre.

Når du støtter oss, bidrar du til dette arbeidet. Støtt dette arbeidet her >>>

Kvalifisert for fremtiden

I 2017 kom boken Kvalifisert for fremtiden. En bok for lærere, om hvordan bruke DB-System® (tidligere BevissthetsTrening) i arbeid med barn og unge. Siden den gang har vi hatt prosjekter i barnehage og skole. Dette har gitt oss viktige erfaringer, som gjør at vi ser et behov for å redigere boken. Dette er på tapeten, og med finansiering vil denne være ferdig vår/ høst 2024.

Sertifisering for de som jobber med barn og unge

Pilotprosjekt og utarbeidelse av undervisningsmaterialet (Kvalifisert for fremtiden og Tutu-hefter) er viktig å ha på plass når vi skal bygge en sertifisering for de som jobber med barn og unge i opplæringssammenheng.

Hvordan skal dagens utdanningssystem være?

Vi ønsker å bidra til en god debatt om hvordan utdanningssystemet skal være.

Hva er en trygg og god oppvekst?

Og hvordan kan vi skape dette?

I 2018 skrev Cecilie Stenhaug en artikkel om krenkelser i barnehage. En artikkel som senere ble med i boken Ny mobbelov for barnehager.

Hun har også skrevet artikkelen Trenger man utdanning for å jobbe med barn?. Der skriver hun om behovet for å være personlig egnet, og hva barnehageansatte gjør, når ingen teori eller metode gir klare svar.

Vi fortsetter å skrive flere artikler og deltar aktivt i debatten om barn og unges oppvekst.

Hva jobber vi for?

En menneskeorientert utdanning

Vi vil at barnehager og skoler skal være et godt og trygt sted å være for barn og unge, samtidig som vi utdanner folk som er kvalifisert for «livet» – som kan håndtere nåtidens og fremtidens oppgaver og utfordringer.

I en slik utdanning, vil den viktigste kunnskapen være kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker. Vi må lære om sammenhenger mellom følelser, tanker og handlinger. Vi må lære å sette oss mål, håndtere livets motgang og medgang, og samtidig få med oss gode mestringserfaringer når det gjelder lesing, skriving og regning. Kunnskap, ferdigheter og kompetanse de trenger i det vi ser for oss som «den menneskeorienterte utdanningen».

For å få til dette bruker vi DB-System® som grunnlag i alt vi gjør. DB-System® gir kunnskap om hvordan vi fungerer som mennesker, sammen med kognitive teknikker for å håndtere følelser, relasjoner, oppgaver og utfordringer. Når det gjelder alt livet kan bestå av.

Dette gir barn mulighet til å få en god start i livet, samtidig som metoden fremmer kreativitet, intuisjon, empati, årvåkenhet og omstillingsevne. Ressurser vi trenger for å kunne samarbeide om å skape nye og bedre løsninger i samfunnet. På en slik måte kan utdanningssystemet være en nøkkelinstitusjon når det gjelder å skape gode løsninger for fellesskapet.

Vi trenger din støtte

Vi har fått støtte fra Rotary til å illustrere og trykke det første Tutu heftet. Ellers har prosjektene vært basert på frivillig innsats fra oss.

Vi vil fortsette å jobbe på, men det går fortere med din støtte.

Se videoen NOK er NOK og les på våre sider om hva pengene går til.

Du kan også engasjere deg ved å fortelle om oss, invitere oss til foredrag og tipse barnehager og skoler om arbeidet vi gjør.

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter