Forside  >>  Aktuelt >>

Artikkel om krenkelser kom med i bok om ny mobbelov

Artikkel om krenkelser med i bok om ny mobbelov

I 2021 kom det ny mobbelov for barnehager. Den nye loven innfører strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen.

Ny mobbelov: nulltoleranse til mobbing

Foreldreutvalget for barnehager skriver følgende:

Nulltoleranse handler om at barnehagen ikke skal godta krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike handlinger. 

Nulltoleranse skal ikke forstås slik at barn for eksempel ikke skal ha konflikter, for konflikter er en del av livet. Nulltoleransen er knyttet til krenkelser, men det finnes ingen tydelig fasit på grenseoppgangen mellom krenkelser og konflikter. Det som kan synes som en konflikt i ett tilfelle, kan framstå mer som en krenkelse i ett annet, fordi konteksten aldri er lik. Barn er ulike, og barns opplevelser kan være ulike selv om situasjonen framstår som noenlunde lik. 

Ansvarlig for utdanning og oppvekst bidrar til bok om ny mobbelov

Cecilie Stenhaug, ansvarlig for utdanning og oppvekst i Deborah Borgens Stiftelse, skrev i 2018 en artikkel til Utdanningsnytt.no med tittelen; Når de som skal avdekke krenkelser mot barn, selv er de som krenker. Artikkelen ble utvalgt som bidrag til boken om ny mobbelov i barnehager.

I denne artikkelen kommer det frem viktige holdninger basert på DB-System®.

Boken kan kjøpes her: https://www.norli.no/ny-mobbelov-for-barnehager

Seneste nyheter

Styreleder Deborah Borgen holder foredrag for håndballjentene i Kolbotn il – J2008

Foredrag for håndballjenter

I går var styreleder Deborah Borgen invitert til å holde et foredrag for håndballjentene i Kolbotn IL – J2008, som en del av arbeidet med å forebygge og fremme god psykisk og mental helse.

Les mer »
Helseinnovasjon konferanse 2023 logo

Møt oss på konferanse om helseinnovasjon

Vi deltar på den digitale konferansen for helseinnovasjon 1.-2. februar 2023 med vårt banebrytende endringsverktøy – DB-System®.

Her kan du møte oss, og andre som jobber for innovasjon og verdiskapelse i helsesektoren.

Les mer »
Tusen takk og god jul

Tusen takk

Høytiden står for døren og vi ønsker å takke alle våre givere og støttespillere i 2022.

2022 var året hvor drømmen om en stiftelse gikk i oppfyllelse, og det motiverer oss til å gjøre en forskjell videre i 2023.

Les mer »