Main page  >>  News >>

Tutu som et spesialhefte

Tutu og Det Magiske Rommet – et spesialhefte til 4-åringen

Tutu – et samarbeid med Rotary

Våren 2022 tok Sande Rotary kontakt med Deborah Borgen. De ønsket å rette et fokus på barns psykiske helse, i et forebyggende perspektiv.

Sande Rotaryklubb mottok midler fra District Grant i tillegg til eget bidrag fra klubben. Holmestrand Rotaryklubb og Unique Mind ESP bidro også med økonomisk støtte.

Resultatet ble et spesialhefte om Tutu og Det Magiske Rommet.

Tutu

Tutu the car was created over 30 years ago. At that time Deborah created stories for her children, about Tutu and the animals he met driving around. The car returned to life in 2018, when Cecilie presented her dream of creating an assembly scheme for kindergartens.

In this scheme, it was important to talk to children about life's themes, for better or for worse. And how we can handle everything that life consists of, in the best possible way. Deborah got the idea that Tutu could be part of this scheme. This led to the children's book about Tutu and the Magical Room..

Den gode samtalen

Målet med prosjektet er å dele ut heftet gratis til 4 åringer og gi foreldre, som ønsker det, et eget foredrag om hvordan bruke heftet. Heftet kan brukes til gode samtalestunder med barna, og består også av en egen veiledning til voksne.

Fremdrift i prosjektet

Heftet er nå ferdig skrevet, og illustrasjoner er laget av Sveen & Emberland.. Rotary Sande og Holmestrand arbeider med å lage en plan for å dele ut heftet, samt gi foresatte tilbud om et foredrag om hvordan de kan bruke heftet.

Du kan lese mer om prosjektet på Rotary Sande sin hjemmeside og på vår prosjektside.

Vi gleder oss til et fortsatt fint samarbeid med Rotary. 

Send artikkelen på e-post
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på Twitter